neděle 2. února 2020

Kalendárium, 2. únor 1704


Ve středu 2. února 1704 zemřel v Paříži Guillaume François Antoine, Marquis de l'Hôpital. Byl to francouzský matematik, který v letech 1691-1692 studovaů matematiku pod vedením Johanna I. Bernoulliho. Zabýval se matematickou analýzou a geometrií. V roce 1696 publikoval první učebnici diferenciálního počtu na světě Analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes, kterou napsal na základě přednášek svého učitele Johanna Bernoulliho. V ní mimo jiné představil tzv. l'Hospitalovo pravidlo pro výpočet limity zlomku jehož čitatel i jmenovatel se oba blíží k nule či k nekonečnu. Jeho skutečným autorem je však právě J. Bernoulli.
L'Hôpital vyřešil, nezávisle na řešení Leibnitze či Newtona, problém brachystochrony.


[1] Fuchs, Eduard: Teorie množin pro učitele, Masarykova univerzita v Brně, Brno 1999. 
[2] https://cs.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_l'Hôpital
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_l'Hôpital  

Žádné komentáře: