pátek 4. ledna 2019

Kalendárium, 4. leden 1643


Dne 4. ledna 1643 (podle tehdy užívaného Juliánského kalendáře 25. prosince 1642) se ve Woolsthorpu poblíž Granthamu v Lincolnshire ve východní Anglii narodil Isaac Newton ― anglický fyzik, matematik (profesor naturální filosofie), astronom, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva.
Hlavní Newtonovou zásluhou v matematice je to, že prakticky současně s Leibnitzem, avšak zcela nezávisle na něm, vybudoval diferenciální a integrální počet. Newtonova koncepce přitom byla zcela odlišná od koncepce Leibnitzovy. Zatím co Leibnitz budoval „čistou“ matematickou analýzu, vycházeje přitom z abstraktních koncepcí, Newton chápal matematiku jako nástroj fyzikálního poznávání světa.
Newtonův přínos matematice však nespočívá jen ve vybudování diferenciálního a integrálního počtu. V algebře vybudoval metodu numerického řešení algebraických rovnic (Newtonova metoda), důležité věty odvodil o symetrických funkcích kořenů algebraických rovnic, zobecnil binomickou větu, přispěl k výzkumu mocninných řad atd.
V práci Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Matematické základy přírodovědy, 1687) popsal rozvinutou teorii kuželoseček, nezbytnou pro nebeskou mechaniku. Práce Výpočet křivek třetího řádu (1704) sehrála důležitou roli v rozvoji analytické geometrie a projektivní geometrie. 
Newtonovy práce z fyziky, které zcela změnily v 17. století nazírání na svět a postavení člověka v něm, jsou další kapitolou, ale to bych už přenechal někomu povolanějšímu...

[1] Fuchs, Eduard: Teorie množin pro učitele, Masarykova univerzita v Brně, Brno 1999.
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton