úterý 22. prosince 2020

Kalendárium, 22. prosinec 1944


V pátek 22. prosince 1944 dorazili k americkým obranným liniím u do té doby neznámého městečka Bastogne němečtí vyjednávači. Přinesli následující poselství od německého velitele XLVII Panzerkorps generála von Lüttwitze:

22. prosince 1944
Americkému veliteli obklíčeného města Bastogne.
Válečné štěstí je proměnlivé. Tentokrát jsou americké síly v Bastogne a okolí obklíčeny silnými německými obrněnými jednotkami. Další německé jednotky překročily řeku Ourthe poblíž Outherville, obsadily Marche a dosáhly Saint – Hubert, poté, co prošly přes Hompré – Sibret – Tillet. Libramont je v německých rukou.Existuje pouze jediná možnost, jak zachránit obklíčené americké jednotky před úplným zničením: čestná kapitulace obklíčeného města. K promyšlení této výzvy se poskytuje lhůta dvou hodin od jejího doručení. Kdyby tento návrh byl odmítnut, jeden německý dělostřelecký sbor a šest praporů těžkého dělostřelectva je připraveno zničit americké jednotky v Bastogne a okolí. Rozkaz k palbě bude vydán okamžitě po uplynutí dvouhodinové lhůty. Všechny ztráty na životech civilních osob, způsobené dělostřeleckou palbou, by byly v rozporu se všeobecně známou americkou humanitou.
Německý velitel.

Odpověď generála Anthony Clementa McAuliffa, velitele 101st Airborne Division byla stručná, ale výstižná:


22. prosince 1944
Německému veliteli:
Nasrat!
Americký velitelAmerický slangový výraz „nuts“ neznamená, jak je někdy překládáno, „houby,“ „prdlajz,“ „nikdy“ a podobné politicky korektní výrazy. Správný překlad je „hovno,“ podle kontextu může být též „nasrat“ nebo „naser si.“