pátek 19. března 2010

Efektivní rodičovství podruhé

O kurzu efektivního rodičovství pořádaném v MC Studánka v Tišnově jsem už psala níže. Případným zájemcům dávám na vědomí, že jeho začátek se posouvá na příští pátek, 26. března 2010, můžete se stále hlásit, ještě není naplněn.

Jde o vzdělávací program pro rodiče zaměřený na řešení vztahu dítě – rodič a především na praktický nácvik rodičovských dovedností.

Program vzdělávání:

1. Být rodičem – úvod pro kurz efektivního rodičovství
Základní principy demokratické výchovy dětí a efektivního rodičovství

2. Rodinná konstelace
Jak lépe porozumět svému dítěti i sobě
Tři styly rodinné výchovy
Struktura rodiny – rodinná konstelace (role dítěte v rodině)

3. Pochopení chování dítěte
Cíle chování a příčiny, proč děti zlobí
Rozpoznání čtyř cílů nesprávného chování dítěte
Předcházení špatnému chování aktivním přístupem rodiče

4. Povzbuzování - budování sebedůvěry dítěte
Přeměna negativního v pozitivní
Rozdíl mezi chválou a povzbuzením

5. Komunikace - jak dětem naslouchat, abychom jim rozuměli
Komunikační bloky
Vstřícné (aktivní) naslouchání
Otevřená a uzavřená odpověď

6. Komunikace - jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly
Technika „Já sdělení“
Koncepce příslušnosti problému
Technika řešení problému v krocích

7. Přirozené a logické důsledky chování
Rodičovská autorita -trest a co volit místo něho
Pravidla pro používání přirozených a logických důsledků
Sourozenecké boje

8. Rodinné rady
Prostředek k prohloubení komunikace, tvůrčí diskuse, spolupráce
Funkce rodinné rady, základní pravidla
Rodinná pravidla, řád

9. Závěr
Rozvíjení vlastní sebedůvěry
Diskuse, shrnutí a zhodnocení účasti na rodičovském vzdělávání