čtvrtek 11. července 2019

Neskutečný příběh Věry Sosnarové


V únorovém čísle časopisu Paměti a dejiny vyšel velice zajímavý článek o Věře Sosnové od Adama Hradílka. Věra Sosnarová je v Česku známá jako jedna z posledních žijících pamětnic sovětských gulagu. Dlouhé roky veřejně vystupuje jako oběť téměř dvacetiletého věznění a krutého zacházení v táborech sovětského Gulagu. V roce 2008 se příběh Věry Sosnarové dočkal knižního zpracování z pera spisovatele Jiřího Kupky. Pod názvem Krvavé jahody – Krutý osud Češky, která zažila osmnáct let ponížení v ruských gulazích. Historik Adam Hradilek na základě archivního výzkumu dokládá, že skutečnost poválečného pobytu paní Sosnarové na území Sovětského svazu se velmi podstatně liší od vyprávění jí samotné i mediální interpretace jejího osudu. 

 „Na základě výše uvedených zjištění je jasné, že prakticky nic z toho, co o Věře Sosnarové na veřejnosti od první reportáže TV Nova v roce 2002 zaznělo, se nezakládá na pravdě. Desítky rozhovorů, které poskytla médiím, i besedy s ní pořádané jsou protkány výroky, jež odporují historickému poznání represí v Sovětském svazu i skutečným životním peripetiím Věry Sosnarové a její rodiny.“

HRADILEK, Adam. Neskutečný příběh Věry Sosnarové. Paměť a dějiny [online]. Ústav pro studium totalitních režimů [cit. 2019-07-11]. Dostupné online.