neděle 23. února 2020

Kalendárium, 23. únor 1603


Ve středu 23. února 1903 zemřel v Paříži François Viète, francouzský matematik a „otec moderní algebry“.

   Povoláním byl právník. Záliba v astronomii ho přivedla k trigonometrii a algebře. Jeho matematické práce však byly psány neobyčejně těžkým jazykem a proto dlouho nevešly v obecnou známost. Až po jeho smrti je uspořádal F. van Schouten a vydány byly až v roce 1646 pod názvem Opera Vietal.
   Viète vybudoval algebru jako učení o algebraických rovnicích, založené na označování písmeny. Jako první již v roce 1591 zavedl symbolické označování nejen neznámých, ale také koeficientů v rovnicích. Díky tomu bylo poprvé možno vyjadřovat řešení rovnic obecnými formulemi a samotné algebraické výrazy považovat za objekty, nad nimiž je možno provádět vhodné operace.
   Sám Viète si nejvíce cenil svého objevu závislosti mezi koženy a koeficienty algebraických rovnic (Viètovy formule).
   Pro přibližné řešení algebraických rovnic předložil metodu totožnou s pozdější metodou Newtonovou. V trigonometrii podal kromě jiného úplné řešení problému o určení rovinného a sférického trojúhelníku pomocí tří daných prvků. Našel rozvoje funkcí cos nx a sin nx v mocninách cos x a sin x. Jako první vyšetřoval nekonečné součiny.  
   V Matematickém kánonu (1579) uveřejnil tabulky funkcí sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekans a kosekans. Rozluštil kód, který používali Španělé ve válce proti Francii.
François Viète je autorem historicky prvního nekonečného součinu pro vyjádření π.


[1] Fuchs, Eduard: Teorie množin pro učitele, Masarykova univerzita v Brně, Brno 1999. 

Kalendárium, 23. únor 1945

Jedna z nejikoničtějších fotografií 20. století - Druhé vztyčovnání vlajky na hoře Suribači. Autor Joe Rozenthal.

V pátek 23. února 1945 byla na hoře Suribači (摺鉢山) na osstrově Iwodžima vztyčena americká vlajka. Z tohoto okamžiku vznikla jedna z nejikoničtějších fotografii 20. století. Není bez zajímavosti, že jedním z mužů na fotografii byl i Michal Strank, který se narodil v roce 1919 v Československu ve spišské vesnici Jarabina a byl rusínského původy.

   Vyhaslý 166 metrů vysoký vulkán Suribači na ostrově Iwodžima byl nejvyšší dominantou, se které se dal přehlídnout celý zbytek ostrova. Jeho obrana byla svěřena plukovníkovi Kanehiko Acučimu, jež velel 1600 mužům vyzbrojených těžkými kulomety, minomety, 140mm a 152mm děly schopných ostřelovat celou jižní část ostrova a okolního pobřeží. Hora byla obklopena prstencem bunkrů a pevnůstek. 

   Dobytí této hory bylo svěřeno 28. pluku 5. divize námořní pěchoty pod velením plukovníka Liversedgema. Za podpory plamenometných tanků Sherman, letectva, děl několika minolovek a torpédoborců se jeho mužům podařilo horu dobyl po 3 dnech od vylodění. Třetí den bitvy se jednotlivé prapory dostaly až do těsné blízkosti hory Suribači. V té době již obránci utrpěli těžké ztráty a z původních 1600 obránců zbylo necelých 400 vojáků. Většina z nich byla zraněná a vyčerpaná a část se jich pokusila projít americkými liniemi. Velká část z nich byla objevena a zničena, zbytek se ukrýval v nitru hory. 

   Za této situace byla úkolem dobýt vrchol hory pověřena 3. četa roty E 2. praporu 28. pluku. Akci velel výkonný důstojník roty poručík Harold G. Schrier. Dříve než vyrazili, jim velitel praporu podplukovník Johnson předal vlajku o rozměrech 137 x 71 cm, kterou dostal od posádky jednoho z invazních člunů. Po zhruba půl hodině dosáhli okraje kráteru bez jakéhokoli odporu. Zbývalo splnit druhou část úkolu: vztyčit vlajku. Jako žerď jim posloužila pohozená 6 metrová ocelová trubka. Poručík Schrier k ní vlajku přivázal a společnými silami tyč zarazili do země na severním okraji kráteru. S fotoaparátem byl u historického momentu Louis R. Lowery. Řev rozjařených mariňáků, kteří si vykračovali po půdě prosáklé krví tisícovek kamarádů, byl prý slyšet celou cestu dolů, kde už hrdiny očekávaly troubící lodě. Jenže spontánní oslavy dolehly až k uším japonských vojáků, kteří se skrývali v labyrintu uvnitř vulkánu. Ze sluje vyrazili dva japonští vojáci jeden mávaje mečem byl záhy zastřelen i druhý útočník byl zabit, ale až po té co se mu podařilo hodit ruční granát do míst, odkud fotografoval seržant Lowery. Ten se zachránil tak že se skulil po úbočí a zastavil se až 20 metrů níž. Fotoaparát, který upustil se rozbil, ale naštěstí film se podařilo zachránit. Fotograf magazínu Leatherneck si rychle běžel pro nový přístroj.
   
   Na úpatí hory narazil na fotografa Associated Press (AP) Joea Rosenthala, vojenského fotografa Boba Campbella a kameramana Billa Genausta, kteří směřovali na vrcholek, aby zvěčnili historický okamžik. Když pochopili, že na ně dějiny nepočkaly, chtěli se otočit. Lowery ale trojici přemluvil, že vrchol je opravdu skvělé místo na fotografování. Reportéři tedy pokračovali a kolem poledne dorazili na špičku sopky. Mezitím se pár metrů od nich začal psát příběh, který měl už za několik okamžiků vyvrcholit jednou z nejznámějších fotografií dějin. Americká vlajka sice na hoře Suribači vlála, ale vzhledem k rozměrům byla z větší dálky špatně viditelná. Námořní pěšáci proto obstarali jinou, větší, o délce 2,2 metrů, kterou si půjčili od posádky tankové výsadkové lodi LST-779. A právě druhé vztyčování vlajky se stalo jednou z nejslavnějších fotografií války v Pacifiku. Není bez zajímavosti uvést co se stalo s prvním snímkem pořízeným seržantem Lowerym. Neměla být právě Loweryho fotka snímkem dějin? Rosenthalova fotografie ji jednoduše přebila, ale podle historiků Albeeho a Freemana tomu významně pomohl i rozkaz generála Vandegrifta. Ten zakázal Rozenthalův snímek jakkoli zpochybňovat. Mezi lety 1945-1947 například nesměl být v časopisu Leatherneck publikovaný jakýkoliv záběr Loweryho z prvního vztyčování vlajky.

První vztyčování vlajky na hoře Suribači. Autor Louis R. Lowery.

Americký letoun TBM-3 Avenger, letící nad horou Suribači.

Michal Strank.

Prameny:
[1] Hubáček, Miloš: Válka končí v Pacifiku I. - Pevnost Iwodžima, Nakl. Ladislav Horáček-Paseka 2000. 
[2] Histroie válek, Facebook, https://www.facebook.com/groups/historievalek/
[3] Raising the Flag on Iwo Jima, WikipediA ― The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Raising_the_Flag_on_Iwo_Jima
[4] Štefan, Petr: Do dějin vstoupilo až druhé vztyčení vlajky, byl u toho i Čechoslovák, https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/do-dejin-vstoupilo-az-druhe-vztyceni-vlajky-byl-u-toho-i-cechoslovak.A100819_180412_zahranicni_stf   

sobota 22. února 2020

Kalendárium, 22. únor 1975


V sobotu 22. února 1975 poprvé vzlétl prototyp letounu Suchoj Su-25 (изделие «Т-8»), v kódu NATO nazývaný Frogfoot. 

   Jedná se o sovětský jednomístný dvoumotorový celokovový hornoplošník s přímým křídlem, klasicky koncipovanými ocasními plochami a tříbodovým zatahovatelným podvozkem určený k poskytování přímé letecké podpory (close air support, CAS) pozemním jednotkám (ničením tanků, obrněných vozidel a dalších pozemních a případně i jiných cílů). 
   Na základě analýz byla zjištěna potřeba specializovaného letadla pro přímou palebnou podporu, podobného jako byl Il-2 Šturmovik nebo Iljušin Il-10 z období druhé světové války a po ní, tj. silně chráněného a s vysokou palebnou silou. Tehdy zavedené stíhací bombardéry nebyly pro takový účel optimální.

   Oproti jeho americkému konkurentu Fairchild A-10A je rychlejší a má lepší manévrovací schopnosti. Má však vyšší minimální rychlost, potřebnou pro CAS a dokáže nést o méně munice a výzbroje, než americký protivník. Letoun je vyzbrojen dvojhlavňovým 30 mm kanónem v přídi a na křídlech má 10 závěsníků. Je velice nenáročný na údržbu - všechno servisní zařízení může být uloženo do kontejneru a být převáženo samotným letounem. V případě nouze může létat i na motorovou naftu!

   Sériová výroba začala v roce 1978 a celkem bylo vyrobeno okolo 1 320 kusů, z nichž mnohé slouží v různých armádách dodnes. Operačně byl letoun použit v mnoha válečných konfliktech od osmdesátých let (Válka v Afghánistánu, Občanská válka v Angole, Irácko-íránská válka, ...), až po současnost (Občanská válka v Sýrii).   

neděle 9. února 2020

Chance Vought A-7E "Corsair II", #401, BuNo 158819, VA-72 "Blue Hawks", USS John F. Kennedy.

Takovej zajímavej „killmark“ ;-) ... aneb Chance Vought A-7E "Corsair II", #401, BuNo 158819, náležející jednotce VA-72 "Blue Hawks", USS John F. Kennedy.


Kalendárium, 9. únor 1920


V pondělí 9. února 1920 se narodil Grigorij Andrejevič Rečkalov. Zřejmě nejúspěšnější spojenecké letecké eso Druhé světové války s celkem 66 [59+7] sestřely. 

Dlouhá desetiletí po skončení „Velké vlastenecké války“ sovětská propaganda glorifikovala jako dvě největší esa tohoto konfliktu Ivana Kožeduba a Alexandra Pokryškina. Až nejnovější výzkumy ruských historiků ukazují, že z největší pravděpodobností nejvyššího počtu sestřelů dosáhl muž, který byl vždy v jejich stínu.

Grigorij Aleksandrovič Rečkalov se narodil ve vesnici Chudjakovo ležící v Irbitském okrese Permské gubernie v rolnické rodině. V roce 1938 vstoupil do řad Rudé armády a následujícího roku ukončil Permskou vojenskou leteckou školu pilotů a již v září 1939 byl v hodnosti seržanta začleněn do sestavy 55. IAP. Ten byl zformován v Kirovogradu ve stejném měsíci a ve výzbroji měl Polikarpovy I-15bis a modernějšími I-16. S tímto plukem se Rečkalov v červnu 1940 účastnil „osvobození“ Besarábie, do té doby náležející rumunskému království. Začátek Velké vlastenecké války ho nezastihl u jeho pluku. Byl totiž v Oděse na lékařské prohlídce kvůli přetrvávajícím potížím se zrakem. Výsledek prohlídky byl zdrcující: Neschopen létání! Na základně 55. IAP však již byla válka v plném proudu a o lékařské posudky se ten den – a již nikdy potom - nikdo nezajímal. Celou válku létal v sestavě 55. IAP, který byl v březnu 1942 přejmenován na 16. gardový stíhací letecký pluk. 
   Na začátku války létal na obstarožním Polikarpovu I-153 „Čajka“, na kterém získal svůj první sestřel ve čtvrtek 26. června 1941, když k zemi poslal německý Messerschmitt Bf 109. Později byl pluk přezbrojen na letouny MiG-3, Jak-1 a nakonec obdržel americké stroje Bell P-39 Airacobra.
   Ve středu 30. prosince 1942 získal za „4 samostatně a 2 ve skupině sestřelené letouny a za úspěšné splnění 197 bojových letů“ rád Rudého praporu. Dne 5. května získal za splnění 25 bojových letu na letounu Airacobra a sestřelení tří nepřátelských letounu v období od 6. do 22. 4. 1943 druhý řád Rudého praporu.
   Do května 1943 velitel zvěna 16. GIAP (216. SAD / 4. VA / Severo-kavkazský front) gardový st.-lt. G. A Rečkalov absolvoval 194 bojových letů, účastnil se 54 vzdušných soubojů, ve kterých sestřelil 16+1 nepřátelských letounů. Vyhláškou prezídia Nejvyššího sovětu SSSR mu byla od 24. května 1943 udělena Zlatá hvězda (№ 994) Hrdiny Sovětského svazu a řád Lenina.
   K červnu 1944 zástupce velitele 16. GIAP (9. GIAD / 7. IAK / 5. VA / 2. ukrajinský front) gardový kapitán G. A. Rečkalov absolvoval  celkem 415 bojových letů a ve 112 vzdušných soubojích měl sestřelit samostatně 51 letounů a 4 ve spoluúčasti. Za to mu byla vyhláškou prezídia Nejvyššího sovětu SSSR dne 1. července 1944 udělena druhá Zlatá hvězda (№ 25/II) Hrdiny Sovětského svazu.
   Od července 1944 se stal velitelem 16. gardového stíhacího leteckého pluku a od března 1945 pilot - instruktor po technice pilotáže 9. gardové stíhací letecké divize.
   
   Starší prameny mu zpravidla připisovaly 56 samostatných sestřelů a šest ve spoluúčasti. Michail Bykov mu v nejnovějších monografiích o sovětských leteckých esech připisuje 61 samostatných sestřelů a 4 sestřely ve spoluúčasti. Andrej Vladislavovič Marčukov ve své monografii Герои-покрышкинцы о себе и своем командире, Правда из прошлого, 1941-1945, z roku 2014, na základě podrobného studia archivních materiálu dospěl k tomu, že Grigorij Andrejevič Rečkalov s největší pravděpodobností během Velké vlastenecké války sestřelil celkem 59 letounů samostatně, 7 ve spoluúčasti a jeden letoun zničil na zemi. Nárok na devět dalších sestřelů (4 samostatné a 5 ve spoluúčasti) mu byl zamítnut a jsou vedeny jako nepotvrzené sestřely.
   Celkově absolvoval 452 bojových letů z nichž 39 na I-153, 33 na I-16, 115 na MiG-3, 10 na Jak-1 a 255 na P-39.


Tabulka sestřelů:
1941
Datum                   čas                          nepř. letoun                          místo                    
26. 6. 1941           13.45 – 14.55       Bf 109                                  Ungeny                
Bf 109 E-4 z 2.(J)/LG 2 poškozen na 30%
27. 6. 1941           13.25                     Hs 126                                  víchodně od Bokši                           
Možná Hs 126 z 3.(H)/13 poškozen na 45% nebo P.11F ze 45. escadrily sestřelen
11. 7. 1941           ?                             Ju 88                                     Balta                                                                 
Možná Ju 88 D-2 z 2.(F)/Aufkl. Gr. 22 sestřelen
21. 7. 1941           13.00                     ¼ Fw 200                             Syndžereja                                                                          -
Nepřítel bezeztrát
 1942
Datum                   čas                          nepř. letoun                          místo
21. 5. 1942           ?                             ¼ Bf 109 np                         ?
Bf  109 E-7 Uffz. Paskombise ze 2./Schl. G 1 sestřelen
Bf 109 E-7 z Stab Schl. G 1 poškozen na 40%
Bf 109 E-7 z 2./Schl. G 1 poškozen na 25%
25. 5. 1942           ?                             Bf 110 *                Izjum                    
Nepřítel beze ztrát
27. 5. 1942           ?                             Bf 110 **                             Izjum                    
Nepřítel beze ztrát
6. 7. 1942             ?                             ¼ Fw 189                             Podgorodnoe                                                                   
Fw 189 z 2.(H)/31 sestřelen
9. 7. 1942             ?                             Bf 109                                  Berestovaja                                                                        -
Nepřítel bezeztrát                              
10. 7. 1942           ?                             Bf 109                                  Zolotarevka                       
10. 7. 1942           ?                             Bf 109                                  Zolotarevka                       
Nepřítel beze ztrát
léto 1942              ?                             1/n Ju 88

 1943
Datum                   čas                          nepř. Letoun                        místo                    
11. 4. 1943           10.50                     Bf 109                                  s. od Abinskaja                  
Bf 109 G-4 z Stab/JG 3 sestřelen v souboji, Oblt. Walz padl 
Bf 109 G-2 z 5./JG 3 poškozen při nouzovém přistání z 30% 
Bf 109 G-2 z II./JG 3 poškozen Flakem
Další jeden zničen při havárii
12. 4. 1943           12.00                     Bf 109                                  Troickaja-Mingrelskaja-Olginskij                             
Dva Bf 109 poškozeny při havárijích
15. 4. 1943           10.20-11.15          Ju 88                                     j. od Gostogajevskij-Nikolajevskij                             
Možná záměna za sestřelený He 111H-16 od 6./KG 55 nebo He 111 H-16 od 2./KG 27
16. 4. 1943           16.25-?                  Bf 109                                  Abinskaja                                                                            -
Sověti ohlásili 31 sestřelů Bf 109. Pouze dva Bf 109 od JG 52 poškozeny při havárijích
17. 4. 1943           15.32-?                  Bf 109                                  Myšako                
Sověti ohlásili 19 sestřelů Bf 109
Bf 109 G-2 z II./JG 3 poškozen v souboji z 40% 
Bf 109 G-2 z II./JG 3 sestřelen v souboji 
Další dva poškozeny při havárijích
21. 4. 1943           11.30-12.40          Bf 109                                  Cemesskaja buchta                         
Sověti ohlásili 46 sestřelů Bf  109
Bf 109 G-2 z 5./JG 3 sestřelen v souboji, Lt. Myrche zraněn 
Bf 109 G-4 z Stab./JG 52 poškozen při nouzovém přistání 50% 
Bf 109 G-2 z 2./JG 52 poškozen v souboji  10%, Fw. Kabisch zraněn
Bf 109 G-2 z 4./JG 52 poškozen při nouzovém přistání 50%   
Další jeden poškozen na zemi při bombardování
21. 4. 1943          17.30-?                  Bf 109                                  j. od Novorosijsk
 - ,, -      
29. 4. 1943           7.20                        Bf 109                                  Blagodarnyj                      
Sověti ohlásili 68 sestřelů Bf  109
Bf 109 G-2 z 7./JG 52 poškozen v souboji, nouz. přistání  20%, Uffz. Wundke zraněn
Dva další z II./JG 52 ztraceny při srážce nad letištěm Anapa a jeden ze 5./JG 3 při haváriji
4. 5. 1943             8.35-8.40              Bf 109                                  j. od Neberžajevskoja                                     
Sověti ohlásili 29 sestřelů Bf  109
Bf 109 G-2 z III./JG 3 sestřelen Flakem 
Bf 109 G-4 z 9./JG 52 sestřelen v souboji, Lt. Gunther zraněn 
Bf 109 G-2 z 15./JG 52 sestřelen, Obfw. Mihelcic zraněn 
Další tři poškozeny na zemi při bombardování letiště Anapa
4. 5. 1943             8.35-8.40              Bf 109                                  j. od Neberžajevskoja ?                                                
 - ,, -
4. 5. 1943             16.30                    ½ Bf 109                              Semencovskij                                                     -
 - ,, - 
5. 5. 1943             ?                             ⅙ Ju 87 np                           ?                                            
Nepřítel beze ztrát 
5. 5. 1943             14.30                    Bf 109                                  z. od Krymskaja                              
Sověti ohlásili 27 sestřelů Bf  109
Bf 109 G-4 z 6./JG 52 poškozen v souboji 45%, nouzové přistání
6. 5. 1943           10.25                       Bf 109                                  s. od Neberdžaevskaja
Sověti ohlásili 29 sestřelů Bf  109
Bf 109 G-4 z III./JG 3 poškozen Flakem 20%
Bf 109 G-2 z 4./JG 52 sestřelen v souboji, Uff. Scholze zemřel v lazaretu
Bf 109 G-2 z II./JG 52 poškozen v souboji 45%, nouzové přistání
Bf 109 G-4 z 8./JG 52 poškozen v souboji 70%, nouzové přistání
Další dva zničeny na zemi při bombardování             
8. 5. 1943             13.00-13.15          Bf 109                                   z. od Nižnebakanskaja                    
Sověti ohlásili 45 sestřelů Bf  109
Bf 109 G-4 z 4./JG 52 sestřelen v souboji, Fw. Stahl zraněn
Bf 109 G-4 z 5./JG 52 sestřelen Flakem, Lt Haberda padl
Bf 109 G-4 z 6./JG 52 poškozen v souboji 40%, nouzové přistání
Bf 109 G-4 z 6./JG 52 poškozen v souboji 25%, nouzové přistání
Bf 109 G-2 z 7./JG 52 sestřelen v souboji, Uffz. Spreitzer padl
Další tři poškozeny při havárijích
8. 5. 1943             13.00-13.15          Ju 87                                     z. od Verchnebakanskaja                                              
Ju 87 D z 4./StG 77 sestřelen
Ju 87 D-3 z 8./StG 2 poškozen flakem 60%
8. 5. 1943           13.00-13.15?         Ju 87 np                               z. od Verchnebakanskaja ?                         
Nepřítel bezeztrát
14. 5. 1943           13.50-?                 Bf 109                                  s. z. od Neberdžaevskaja                                                -
Sověti ohlásili 9 sestřelů Bf  109
Dva chorvatští piloti Bf 109 G-2 z 15./JG 52 dezertovali k nepříteli
26. 5. 1943           ?                            Bf 109 np                             ?                            
28. 5. 1943          15.55-?                 Bf 109                                   j. od Kijevskoje                                
Bf 109 G-4 z 2./JG 52 sestřelen v souboji, Fw. Barchert padl
Bf 109 G-4 z 7./JG 52 havaroval nad nepřátelským územím, Uffz. Meissler zajat
Bf 109 G-4 z 8./JG 52 poškozen flakem 25%, nouzové přistání
Bf 109 G-4 z 8./JG 52 poškozen flakem 45%, nouzové přistání, Lt. Obleser zraněn         
16. 8. 1943           8.30-9.20              Bf 109                                  s. od Ivanovskij                 
Tři Bf 109 z JG 52 poškozeny při havárijích
17. 8. 1943           5.40-6.40              Bf 109                                  j. od Krasnopolje                             
Bf 109 G-6 z 3./JG 52 sestřelen v souboji, Fw. Bungert padl 
Bf 109 G-6 z 7./JG 52 sestřelen v souboji, Lt. Puls padl 
Bf 109 G-6 z 9./JG 52 sestřelen v souboji, Uffz. Uhl zraněn 
Bf 109 G-6 z 1./JG 52 poškozen flakem 10%
17. 8. 1943           5.40-6.40              ¼ Fw 190 np                       j. od Krasnopolje                           
17. 8. 1943           5.40-6.40              ¼ Fw 190 np                       j. od Krasnopolje                           
17. 8. 1943           5.40-6.40              ¼ Fw 190 np                       j. od Krasnopolje                           
?
23. 8. 1943           ?                             ⅓ He 111                             Dmitrijevka                                                                       
23. 8. 1943           ?                             ⅓ He 111                             Dmitrijevka                                                                       
Jeden He 111 H-16 z 8./KG 27 a jeden Ju 88 A-4 z 4./KG 51 poškozeny z nebojových příčin
26. 8. 1943           13.45-14.40          Ju 88                                     j. od Kvašino                     
?
29. 8. 1943           11.35-12.45          Bf 109                                  Novospasskij                      
Bf 109 G-6 z 9./JG 52 sestřelen v souboji, Lt. Korts padl 
Bf 109 G-6 z 9./JG 52 sestřelen v souboji, Uffz. Müller zraněn  
Další dva zničeny z nebojových příčin
29. 8. 1943            11.35-12.45         Bf 109                                  Marfinskaja       
 - ,, -      
30. 8. 1943           17.10-18.12          Ju 87                                     j. od Novo-Chrešatik                       
Ju 87 D-3 z I./St.G 77 sestřelen
Ju 87 D z 5./St.G 77 sestřelen
Ju 87 D-3 z 5./St.G 77 poškozen flakem 10%
Ju 87 D-3 z 6./St.G 77 poškozen flakem 20%
Ju 87 D-3 z 8./St.G 77 poškozen flakem 25%
30. 8. 1943           17.10-18.12          Bf 109 np                             j. od Novo-Chrešatik                                      
?
2. 9. 1943             16.00-16.50          Bf 109                                  Kalinin                                              
Bf 109 G-6 z II./JG 52 nouzové přistání po souboji 100%
Další poškozen při haváriji
19. 9. 1943           11.30-12.35         He 111                                 s. od Melitopol                                                   -
He 111 H-16 z 1./KG 55 poškozen 80% 
He 111 H-16 z 2./KG 55 zničen při nouzovém přistání 
He 111 H-16 z 3./KG 55 poškozen 60%
26. 9. 1943           ?                             Bf 109                                  Bolšoj Tokmak                 
Bf 109 G-6 z 8./JG 52 nouzové přistáni, po boji mu došlo palivo, poškozen z 20% 
Další dva poškozeny při havárijích
1. 10. 1943           ?                             Ju 87                                    Dmitrijevka
1. 10. 1943           ?                             Ju 87                                     Karsrus
1. 10. 1943           ?                             Ju 87                                    Radostnyj                           
Ju 87D-5 z 8./StG 2 sestřelen v souboji 
Ju 87D-3 z 5./StG 77 sestřelen v souboji
Ju 87D-3 z 5./StG 77 poškozen flakem z 20%
16. 10. 1943         12.15-13.15          Ju 88                                     z. od Nogajsku                
Možná záměna za Hs 129B-2 od Grupul 8 poškozen v boji z 50%, nouzové přistání
24. 10. 1943         16.45-?                  Bf 109                                   s. od Michajlovky
24. 10. 1943         16.45-?                  Bf 109                                   Burčak                                
Bf 109 G-2 z Grupul 7 sestřelen v souboji 70%
Další dva Bf 109 poškozeny při havárijích
16. 10. 1943         15.50-16.50          Ju 88                                     s. z. od Veseloje                 
Ju 88C-6 z maďadské Kampf. Staffel poškozen v souboji z 40%
Ju 88A-4 z 3./KG 3 zničen z 85%
Ju 88A-14 z 2./KG 3 poškozen z 25%
Hs 129B-2 z 14.(Pz.)/SG 9 sestřelen flakem
He 111H-16 z 3./KG 55 sestřelen stíhačem
He 111H-16 z 14./KG 27 poškozen z 40%
1. 11. 1943           16.10-?                  Ju 87                                     j. z. od Perekopu
1. 11. 1943           16.10-?                  Ju 87                                     z. od Perekopu
1. 11. 1943           16.10-?                  Ju 87                                     z. od Buděnovky
1. 11. 1943           16.10-?                  Ju 87 np                               ?                            
Ju 87D-5 z I./StG 77 poškozen v souboji 20%
Ju 87D-5 z I./StG 77 poškozen flakem z 15%
Ju 87D-5 z 5./StG 77 poškozen flakem z 20%
1. 12. 1943          16.15-17.10          Ju 87                                     s. z. Čučaja
Napřítel beze ztrát             
8. 12. 1943           9.30-11.05            Ju 52                                     j. z. od Tanderovské kosy                             
Nepřítel beze ztrát
12. 12. 1943         15.15-17.05          Ju 52                                     Adžalykskij liman                                           
Ju 52/3m z I./TG 2  sestřelen, posádka Lt. Hensela padla
29. 12. 1943         ?                             He 111 na zemi                  letiště j. od Oděsy
?
29. 12. 1943         15.15-?                  Fi 156                                   Vygoda                                             
Ztráty nejsou známy         
 1944
Datum                   čas                          nepř. letoun                          místo                    
23. 5. 1944           14.00 - ?                Fi 156                                   j. v. od Porčešti                 
Podle některých zdrojů Fi 156 No 4482 Ufzz. Kohlschmidta
30. 5. 1944           19.50 - ?                Bf 109                                  Tautošti                               
Bf 109G-6 z 3./JG 52 sestřelen v souboji, Uffz. Lechner padl
Bf 109G-6 z 6./JG 52 zničen, důvod neznámý
Bf 109G-6 z 8./JG 52 zničen, důvod neznámý
Bf 109G-6 z 9./JG 52 sestřelen v souboji, zničen, pilot vyvázl
31. 5. 1943           9.40 - ?                  Fw 190                                 s. v. od Čuza Voda                        
Ztráty nepřítele nejsou známy
3. 6. 1944             19.25                     Ju 87                                     Bogonos                                               -
Ztráty nepřítele nejsou známy 
3. 6. 1944             19.25                     Bf 109                                  Bogonos                              
Bf 109G-6 z 6./JG 52 sestřelen v souboji, Uffz. Wester vyskočil na padáku
Bf 109G-6 z 6./JG 52 sestřelen v souboji, Fw. Sachsenberg nouzově přistál
16. 7. 1944           19.40 - ?                Ju 87                                     jižní okraj Sušna                              
Ztráty nepřítele nejsou známy
22. 7. 1944          18.55                      Fw 190                                 s. v. od letiště Zamosťje
Ztráty nepřítele nejsou známy        
2. 8. 1944             19.50 – 21.10       Fw 190                                 Jasljani                
Ztráty nepřítele nejsou známy
31. 8. 1944           19.30 – 20.30       Bf 109                                  Ostrovec                                             
Ztráty nepřítele nejsou známy
24. 10. 1944         16.35 – 18.10       Ju 52                                     Žarnovice                                                       
Ztráty nepřítele nejsou známy        
 1945
Datum                   čas                          nepř. letoun                          místo                    
26. 1. 1945           14.15                     Bf 109                                  Brande                
Ztráty nepřítele nejsou známy
20. 2. 1945           15.30 – 16.35       Fw 190                                 s. od Krummels                 
Ztráty nepřítele nejsou známy
20. 2. 1945           15.30 – 16.35       Fw 190                                 j. od Šaděvalde               
Ztráty nepřítele nejsou známy                  

* podle některých pramenů Ju 88
** podle některých pramenů Bf 109


Vyznamenání:
2x Герой Советского Союза (24.05.1943, 01.07.1944)
орден Ленина
4x ордена Красного Знамени
орден Александра Невского (2 октября 1943)
орден Отечественной войны 1-й степени
2x ордена Красной Звезды (26 октября 1955; 1956)
медаль «За боевые заслуги» (24 июня 1948 года)
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
другие медали СССРPrameny:
[1] Бодрихин, Николай Георгиевич: Сталинские соколы, НПП Дельта, Москва, 1997.
[2] Бодрихин, Николай Георгиевич: Советские асы. Очерки о советских летчиках, ЗАО КФК "ТАМП", 1998.
[3] Бодрихин, Николай Георгиевич: Сто сталинских соколов. В боях за Родину, Серия: Сталинские соколы, Издательство: Яуза, Эксмо, 2006. ISBN 5-699-14045-X
[4] Бодрихин, Николай Георгиевич: Величайшие воздушные асы XX века, Серия: Война и мы, Издательство: Эксмо, Яуза, 2011. ISBN 978-5-699-50391-9
[5] Brzkovský, Marek: Sestřel! Hlásím sestřel! Osudy šesti spojeneckých stíhacích es Druhé světové války, Svět Křídel, Cheb 2018. ISBN: 978-80-7573-037-4
[6] Быков, Михаил Юрьевич: Асы Великой Отечественной. Самые результативные летчики 1941-1945 гг., Яуза, Эксмо, 2007 г.
[7] Быков, Михаил Юрьевич: Советские асы 1941-1945. Победы Сталинских соколов, Яуза, Эксмо, 2008 г.
[8] Быков, Михаил Юрьевич: Все асы Сталина 1936 – 1953 гг., Серия: Элитная энциклопедия ВВС. Такой книги еще не было!, Издательство: Яуза-Пресс, 2014. ISBN: 978-5-699-67789-4
[9] Быков, Михаил Юрьевич: Самолеты советских асов, Боевая раскраска "сталинских соколов", Серия: Война и мы. Авиаколлекция. «Бортовая живопись» , Издательство: Яуза-каталог, 2016. ISBN: 978-5-906716-51-4
[10] Марчуков, Андрей Владиславович: Герои-покрышкинцы о себе и своем командире. Правда из прошлого. 1941-1945, Серия Сражения в воздухе. Военная авиация XX века, Издательство Центрполиграф, 2014. ISBN 978-5-227-05021-2
[11] Симонов, Андрей Анатольевич - Бодрихин, Николай Георгиевич: Боевые летчики – дважды и трижды Герои Советского Союза, Издательство: Фонд «Русские витязи», 2017 г. ISBN: 978-5-9909605-1-0
[12] Табаченко,Александр: Покрышкинский авиаполк, «Нелакированные» боевые хроники, 16-й гвардейский истребительский авиационный полк в боях с люфтваффе. 1943-1945, Серия Сражения в воздухе. Военная авиация XX века, Издательство Центрполиграф, 2014. ISBN 978-5-227-04802-8
[13] Тимофеев, Алексей В.: Александр Покрышкин, Великий летчик Великой войны, Яуза, Эксмо, 2009 г.