středa 9. ledna 2019

Stanislav Velich , Mechanik od 311. squadrony


Naprostá většina článků věnujících se našemu letectvu v Royal Air Force věnuje pozornost atraktivním a dramatickým osudům stíhacích a bombardovacích pilotů. Ti, jimž za své úspěchy vděčili však stále zůstávají tak trochu ve stínu svých slavnějších kolegů. Řeč je o příslušnících pozemního personálu - mechanici drakaři, mechanici motoráři, mechanici přístrojáři, radiomechanici, zbrojíři, elektrotechnici a další odbornosti. 

Z bezmála 2 500 příslušníků československého letectva všech hodností a profesí, kteří za války prošli službou u RAF náleželo k pozemnímu perzonálu zhruba 1 300 mužů pozemního a pomocného personálu. Následující řádky jsou věnovány jednomu z nich, leteckému mechanikovi Stanislavu Velichovi. 

...Tak jsem byl opět ukecán a společně s kolegou Markem Brzkovským se svou troškou podílím na novém stostránkovém speciálu historického časopisu Centurion, tentokrát věnovaném Československým letcům během Druhé světové války. Snad se bude líbit a najde si svů okruh čtenářů.