pondělí 27. května 2019

Kalendárium, 27. květen 1942


27.květen byl hnedka 2x pro Nacistické Německo hodně smolný den.

Přesně rok poté, co Německo přišlo o svou námořní chloubu - bitevní loď Bismarck, byl léta páně 1942 v Praze zlikvidován ve své době 2.nejmocnější muž říše Reinhard Heydrich. Akci provedli českoslovenští parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík v rámci známé Operace Anthropoid.
Po nástupu SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě, následném vyhlášení civilního stavu výjimečného, období prvního stanného práva a vraždění českých vlastenců bylo v Londýně přijato rozhodnutí o provedení atentátu na jednoho z čelných představitelů okupační moci – K. H. Franka nebo přímo Heydricha.
Skupina byla nad Protektorátem, společně s dalšími dvěma (Silver A, Silver B), vysazena v noci z 28. na 29. prosince 1941, k atentátu byla vybrána zatáčka v Kobylisích, kterou Heydrich na cestě ze svého sídla v Panenských Břežanech na Pražský hrad musel projet. Protože zatáčka byla velmi ostrá, asistoval atentátníkům ještě Josef Valčík, který je měl na příjezd nacisty předem upozornit. Dne 27. května 1942 v půl jedenácté dopoledne se atentát stal skutečností, třebaže Gabčík s Kubišem byli zprvu přesvědčeni, že neuspěli: Gabčíkův samopal Sten se totiž zasekl a Kubiš se svým granátem netrefil dovnitř auta. I to ale stačilo, Heydrich byl zraněn a do rány se mu společně se střepinami dostala i infekce. Na otravu krve 4. června ve 4.30 ráno zemřel v nemocnici Na Bulovce, pohřben byl v Berlíně. Zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě byl po Heydrichově smrti jmenován Kurt Daluege.
Hned po atentátu následovaly tvrdé represálie (druhé stanné právo bylo vyhlášeno týž den a skončilo až 3. července 1942), které vyvrcholily (ale zdaleka neskončily) vyhlazením Lidic 10. června a Ležáků 24. června.
Na stopu atentátníků přivedla Němce až zrada Karla Čurdy, člena výsadku OUT DISTANCE. Ten – ač nevěděl, kde přesně se parašutisté skrývají – osobně pražskému gestapu 16. června prozradil adresy českých vlastenců, kteří čs. desantům pomáhali, mezi nimi i rodiny Moravců. Po brutálním výslechu dosáhli nacisté svého, věděli, kde se parašutisté skrývají a 18. června se rozhořel boj v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Při něm zahynulo všech sedm Čechoslováků: npor. Adolf Opálka, ppor. Josef Valčík, rtm. Josef Gabčík, rtm. Jan Kubiš, rtn. Jaroslav Švarc, čet. Josef Bublík a čet. Jan Hrubý.
V odpověď na hromadné popravy českých vlastenců i vyhlazení celých vesnic vláda Velké Británie prohlásila, že se nadále necítí být Mnichovskou dohodu vázána.
Představitelé pravoslavné církve, kteří pomáhali čs. výsadkářům, byli odsouzeni k trestu smrti stanným soudem pražského gestapa v září 1942. Celkem 294 spolupracovníků a rodinných příslušníků čs. parašutistů bylo popraveno v Mauthausenu.  Reinhard Tristan Eugen Heydrich

Jan Kubiš a Josef Gabčík

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Anthropoid
[2] https://www.fronta.cz/

Kalendárium, 27. květen 1941


27.květen byl hnedka 2x pro Nacistické Německo hodně smolný den.

V roce 1941 byla v Atlantickém oceánu potopena německá bitevní loď Bismarck, z 2092 mužů na palubě tehdy přežilo pouhých 115. 
V květnu 1941 se vydal na svoji první a poslední plavbu do Atlantiku, během níž 24. května potopil britský bitevní křižník HMS Hood. Po několikadenním pronásledování byl odpoledne 26. května vážně poškozen torpédovými bombardéry Swordfish z letadlové lodě HMS Ark Royal
Ráno 27. května vplul Bismarck přímo do náruče svých pronásledovatelů. V 8:08 ho zahlédl Norfolk a o 40 minut později zahájily obě strany palbu. Rodney, King George V. a Dorsetshire vzaly Bismarcka do křížové palby a neustále zkracovaly vzdálenost, než z německé lodi zbyla jen hořící masa. Ale agónie trvala téměř dvě hodiny a ani poté, co již utržil stovky zásahů těžkými granáty, nehodlal se Bismarck stále potopit. Admirál Tovey, který byl již značně znepokojen snižujícími se zásobami střeliva a také znechucen mizernou britskou střelbou (Tovey k tomu poznamenal: "Spíše bych Bismarcka zasáhl, kdybych po něm hodil svůj dalekohled."), nechal Bismarcka na doražení křižníkům Dorsetshire a Norfolk. V 10:25 vystřelily obě lodě z malé vzdálenosti několik torpéd a deset minut poté se Bismarck potopil. 

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Bismarck_(1939)
[2] https://www.fronta.cz/

Kalendárium, 27. květen 1958


V úterý 27. května 1958 uskutečnil první let letoun McDonnell F-4 Phantom II. Jedná se o dvoumístný, dvoumotorový, nadzvukový stíhací letoun dlouhého doletu schopný provozu za každého počasí. Původně byl navržen jako palubní stíhací letoun pro Námořnictvo Spojených států amerických (US Navy) vyzbrojený pouze řízenými střelami, neboť v době jeho vzniku se počítalo s tím, že se vzdušné souboje budou odehrávat pouze na větší vzdálenosti a kanónů tak nebude zapotřebí. Phantom se však osvědčil i při útocích na pozemní cíle a jako průzkumný letoun. Do služby u US Navy vstoupil v roce 1960. Pro své kvality byl později přijat do služby u americké námořní pěchoty (USMC) a amerického letectva (USAF). V polovině 60. let 20. století se stal dominantním typem letounu v rámci všech tří leteckých složek ozbrojených sil USA. Letouny tvořily podstatnou část amerických leteckých sil i v 70. a 80. letech 20. století, kdy začaly být nahrazovány modernějšími stroji, jako například F-15 a F-16 u amerického letectva, F-14 a F/A-18 u amerického námořnictva a námořní pěchoty. Letouny F-4 byly úspěšně a ve velkých počtech vyváženy do celého světa. Stroje používalo nebo stále používá 11 dalších států světa.

Letouny se zúčastnily mnoha konfliktů 2. poloviny 20. století. Nejznámějším byla  bezesporu Vietnamská válka. Velkých úspěchů dosáhly Phantomy v péči izraelských pilotů na Středním východě. Letoun zasáhl i do Iránsko-Irácké války a v rolích leteckého průzkumu a radioelektronického boje se účastnili i Války v zálivu.
Americká letecká esa:

DeBellevue, Charles B.     6
Cunningham, Randolph H.    5
Driscoll, William P.       5 
Feinstein, Jeffrey S.      5
Ritchie, Richard S.        5


Charles B. DeBellevue

Izraelská letecká esa:

Shlomo Egozy               8
Roy Manoff                 7
Eitan Peled                6
Amir Nachumi               6
Yossi Yavin                6
Moshe Melnik               5.5
Itzchak Amitay             5
Ben-Ami Peri               5