neděle 31. prosince 2023

PF 20..

Malej pokus pro ty důvtipnější ;-)

Pour féliciter 2023

... Abych nezapomněl i na mé „postižené“ kamarády ;)

... For my „handicapped“ friends ;)


Pour féliciter 2024

... Abych nezapomněl na mé okřídlené kamarády ;)

... For my winged friends ;)Pour féliciter 2024

Veselé vánoce a šťastný nový rok přejí Emma, Klárka, Eva a Jan Šafaříkovi

Merry Christmas and a Happy New Year from Emma, Klárka, Eva and Jan Šafařík