úterý 26. října 2010

Советские асы корейской войны

Minulý týden mi domů dorazila, díky skvělé pomoci Pavla Vančaty, ruská knížka Sovětskie asy korejskoj vojny:

Игорь Сейдов
Советские асы корейской войны
Издательство: Фонд содействия авиации "Русские витязи", 2010 г.
ISBN 978-5-903389-35-3.

Autorem je uznávaný ruský odborník na danou problematiku Igor Sejdov, který už má na kontě několik knih a velké množství článků věnovaných korejské válce.
Kniha je vydána na velmi kvalitním lesklém papíře, obsahuje velké množství černobílých i barevných fotografií a barevná schémata letounů.
Jak již název napovídá, kniha je věnovaná sovětským leteckým esům korejské války, tedy pilotům, kteří získali pět a více ověřených sestřelů. Dočtete se tam samozřejmě ale mnohem, mnohem více. Text je rozdělen do třinácti kapitol, jež jsou řazeny chronologicky. V jednotlivých kapitolách se věnuje nejen samotným leteckým esům, ale jedná se o podrobnou historii celé korejské války, doplněnou o vzpomínky jednotlivých účastníků z obou stran konfliktu, vše je konfrontováno s archivními materiály a autor se pokusil o velmi podrobnou analýzu jednotlivých střetnutí a pokud to jde, tak se snaží i určit jednotlivé protivníky. V tomto ohledu se této knížce zatím nevyrovná, podle mého skromného názoru, žádná z dosud vydaných knížek „západní“ provenience.
Některá přiřazení protivníků možná čtenářům nebudou sedět s daty ztrát uváděnými Američany. Zde je však potřeba zdůraznit, že u amerického letectva docházelo velmi často k chybnému záznamu ztrát. Obzvlášť v případě, kdy byl ztracen pilot a informace o jeho osudu nebylo možné získat ihned. Často docházelo k zapsání data až po debriefingu s kolegy sestřeleného pilota, což nemuselo odpovídat skutečnému datu sestřelu. Totéž třeba platilo, pokud byl letoun jen poškozen a rozhodovalo se o tom, zda letoun je ještě k opravě nebo k odepsání, pokud ho nakonec odepsali, tak uvedli datum odepsání, což vůbec neodpovídalo datu, kdy byl letoun ve skutečnosti zasažen v leteckém boji.
Autor je i se svými kolegy v kontaktu s mnoha piloty z obou válčících stran, a tak mohl mnohé souboje dát do nových souvislostí.
Jednotlivé kapitoly jsou prokládány samostatnými životopisy sovětských leteckých es, které obsahují portrét pilota, základní životopisná data, jeho vojenskou kariéru, seznam dosažených vojenských hodností, včetně data udělení, seznam obdržených vyznamenání, opět s daty, a nakonec i tabulku všech oficiálně potvrzených nebo zdokumentovaných sestřelů.
Pokud jsem dobře počítal, tak v celé knize (na 451 stránkách) naleznete celkem 57 samostatných biografií letců a leteckých es, 137 černobílých a 6 barevných portrétů letců, 154 černobílých a 26 barevných fotografií, 118 barevných profilů letounů (62 sovětských letounů, 51 amerických a 5 letounů Commonwealthu). Kniha také obsahuje 8 stran tabulek (seznam sovětských leteckých es korejské války; seznam sovětských pilotů, jež byli leteckými esy Velké vlastenecké války a v Koreji si svá konta rozšířili nebo se stali leteckými esy díky součtu sestřelů v obou konfliktech; seznam leteckých es Spojené letecké armády 1); americká letecká esa sestřelená v boji se sovětskými piloty; seznam amerických leteckých es korejské války a nakonec seznam amerických vyšších důstojníků sestřelených v soubojích se sovětskými piloty) 2), 4 strany technických dat letounů obou válčících stran, seznam použitých zkratek a také jmenný index, takže hledání je velmi pohodlné. Právě indexy a seznamy zkratek jsou velkou slabinou podobných ruských knížek, neboť dost často chybí. Samotný text knížky je navíc doplněn poměrně slušným poznámkovým aparátem umístěným na okraji jednotlivých stránek.
Už se mi také v knize podařilo najít několik rozporů v počtu získaných sestřelů nebo určení protivníků, ale těmto tématům se teprve chystám podrobně věnovat, jak mi dovolí čas pro můj koníček.
Celkově lze knížku v každém případě doporučit, jedná se o bezednou studnici pro každého badatele zajímajícího se o danou problematiku. Někoho však možná bude odrazovat cena, která je na ruské poměry dosti vysoká.

1) Poté ,co bylo severokorejské letectvo prakticky zdecimováno, ustoupily jeho zbytky do Číny, kde vznikla Spojená letecká armáda. Byla tvořena převážně čínským a z části severokorejským personálem.
2) Z uvedených tabulek vyplývá, že celkem 56 sovětských pilotů získalo během korejské války status esa korejské války. Mnozí z nich byli i esy Velké vlastenecké války nebo v ní získali alespoň nějaké sestřely. Dalších 37 letců bylo esy Velké vlastenecké války, ale v Koreji získali méně jak pět jistých sestřelů a nakonec 24 sovětských letců se stalo leteckými esy díky součtu sestřelů v obou konfliktech.