sobota 6. října 2018

Kalendárium, 6. říjen 1944


V pátek 6. října 1944 v Dukelském průsmyku překročili vojáci 1. čs. armádního sboru hranice předválečného Československa a vztyčili na osvobozeném území státní vlajku.

Jako první dosáhla československých hranic devítičlenná průzkumná hlídka 2. praporu 1. brigády. Improvizovanou vlajku vyvěsili na telegrafním sloupu. Hlídka poté pokračovala k obci Vyšný Komárník. Brzy poté dorazili ke hranici ostatní vojáci 2. praporu a pod německou palbou vztyčili vlajku i hraniční sloup se státním znakem.

Před rokem 1989 se tento den slavil jako Den československé armády.

[1] https://www.fronta.cz/kalendar/cs-vojaci-prekrocili-v-dukelskem-prusmyku-cs-hranice