pondělí 19. listopadu 2018

Kalendárium, 19. listopad 1942


Ve čtvrtek 19. listopadu 1942 zahájil pod kódovým označením operace Uran Jihozápadní a Donský front sovětské armády protiofensivu severně od Stalingradu. 

Operace Uran byla vojenská operace Rudé armády za druhé světové války, která proběhla na východní frontě v oblasti Stalingradu. Operace byla naplánována v září 1942 Georgijem Konstantinovičem Žukovem, Alexandrem Vasilevským a Stalinem.

Šlo o závěrečnou fázi bitvy u Stalingradu. Zahájena byla dne 19. listopadu 1942 útoky Jihozápadního a Donského frontu severně od Stalingradu na slabé postavení 3. rumunské armády. Hlavním účelem operace bylo osvobodit město a obklíčit silné německé vojenské uskupení ve Stalingradu. Maximální součinnost všech tři frontů (Jihozápadního, Stalingradského a Donského) během této mohutné vojenské operace zajišťovali z titulu své funkce zástupci Hlavního stanu vrchního velení Georgij Konstantinovič Žukov a Alexandr Vasilevskij. O den později se k útoku připojily i jednotky Stalingradského frontu jižně od města, které zaútočily na další rumunský úsek fronty (4. rumunský armádní sbor).

23. listopadu se jednotky postupující oběma směry setkaly u města Kalač na Donu, následkem čehož německá 6. armáda zůstala obklíčena ve Stalingradu, což vedlo k její pozdější likvidaci a posléze i k její kapitulaci.

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Uran
Kalendárium, 19. listopad 1939


V neděli 19. listopadu 1939 provedl svůj první let německý letoun Heinkel He 177 Greif. Jednalo se o německý čtyřmotorový těžký bombardér (Dvě gondoly skrývaly čtyři motory, které přes společný reduktor poháněly vrtule), největší, jaký byl v Německu během druhé světové války vyráběn. Sériová produkce byla zahájena v roce 1940. Celková produkce čítala 1094 kusů (Některé prameny uvádí 30 prototypů a asi 1 160 sériových He 177 všech verzí). Bojově byly letouny nasazeny jak na východě, tak na západě.