sobota 23. listopadu 2019

Kalendárium, 23. listopad 1942


V pondělí 23. listopadu 1942 dokončily jednotky Jihozápadního a Stalingradského frontu obklíčení německé 6. armády. Ve vzniklém kotli, který vznikl mezi městy Kalač a Stalingrad, bylo obklíčeno vojsko o síle 22 německých a rumunských divizí ― asi 250 - 330 000 mužů.