pátek 18. ledna 2019

Centurion, Sběratelská edice, I/2009

Dnes se nové číslo speciálu časopisu Centurion vydalo do tiskárny.
Slovenské Messerschmitty v boji – Rok 1944 nad Slovenskem

Další střípek z připravovaného speciálu o československých letcích za 2. světové války...


Slovenské Messerschmitty v boji – Rok 1944 nad Slovenskem

Roku 1944 nad Slovenskem probíhaly poměrně intenzivní letecké boje německých, amerických, slovenských i československých strojů. Koncem léta tohoto roku Slovensko změnilo strany a na jeho území přistály i stíhačky 1. čs. samostatného stíhacího pluku, kterému velel veterán RAF, František Fajtl.

...

Pod pláštíkem tmy – Čechoslováci na Bristolech Beaufighter


Další střípek z připravovaného speciálu o československých letcích za 2. světové války...


Pod pláštíkem tmy – Čechoslováci na Bristolech Beaufighter

Českoslovenští letci v řadách RAF se účastnili i mimořádně náročných nočních akcí při odvracení německých náletů na britská města. Tyto operace jsou neodmyslitelně spjaty s těžkou dvoumotorovou stíhačkou Bristol Beaufighter. U 68. squadrony na tomto stroji létali od podzimu 1941 až do léta 1944.

...

Kalendárium, 18. leden 1910


V úterý 18. ledna 1910 se v Otrokovicích narodil matematik a geometr Rudolf Piska.


Narozen: 18. ledna 1910 v Otrokovicích 
Zemřel: 1. července 1985

Po absolvování reálky v Kroměříži studoval Rudolf Piska matematiku a deskriptivní geometrii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Současně navštěvoval i přednášky na brněnské technice. Studium ukončil v roce 1934 a poté učil na reálných gymnáziích ve Strážnici a v Kroměříži. Po válce se vrátil na techniku do Brna a působil zde jako odborný asistent deskriptivní geometrie. V letech 1946-47 přitom studoval odbor inženýrského stavitelství a v roce 1949 získal titul doktora technických věd. Po zřízení Vojenské technické akademie v Brně byl pověřen vedením katedry deskriptivní geometrie a technického kreslení. V roce 1952 byl jmenován profesorem. Od roku 1958 působil na Stavební fakultě VUT v Brně. Na technice vypomáhal jako externista i po odchodu do důchodu, v roce 1975.
Odborné práce Rudolfa Pisky se týkaly projektivní geometrie v rovině, kinematiky, axonometrického zobrazení a studia vlastností kuželoseček a přímkových ploch. Řada prací je věnována přímkové diferenciální geometrii. Zejména se zabýval fleknodálními útvary přímkových variet, Riccatiho soustavami čar na přímkových plochách a některými speciálními W-kongruencemi. Pro potřeby svých studentů sepsal řadu skript.


Literatura:
1. Vala, J.; Vaněk, J.: Šedesátiny prof. Dr. Rudolfa Pisky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 15 (1970), str. 241-242.
2. Vala, J.: K pětasedmdesátinám prof. R. Pisky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 30 (1985), str. 288-289.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma
https://web.math.muni.cz/biografie/