středa 15. června 2011

Zdá se ti...

Zdá se Ti...
... že jsi opuštěný?
... že nikoho nezajímáš?
... že jsi úplně bezvýznamný?
... že na Tobě nikomu nezáleží?
... že nikdo nechce o Tobě nic vědět?
... že nikoho nezajímá co vlastně děláš?

TAK ZKUS LETOS NEPODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ !!!

pondělí 6. června 2011

pondělí 30. května 2011

Pohádky...

Sněhurka žila se 7 muži, Karkulka se bez dovolení rodičů sama toulala, Šípková Růženka se muchlovala s cizím dřív než si ho vzala, Popelka v noci utekla na party... Na těchto pohádkách jsme vyrostli a naší rodiče se diví, jací jsme?

neděle 29. května 2011

Fedora 15 „Lovelock“

Už je to pět dní co spatřila světlo světa další verze populární linuxové distribuce Fedora. Tentokráte s pořadovým číslem 15 a označením Lovelock.
Součástí Fedory 15 je desktopové prostředí GNOME 3. Distribuce zahrnuje souborový systém Btrfs, za kterým stojí Red Hat, Oracle a mnozí další. Novinkou je dále vylepšený systém pro hlášení chyb a upravený správce napájení. Kancelářský balík OpenOffice.org nahradil LibreOffice. Fedora dále nabízí Firefox 4 a také doplňkové desktopové prostředí KDE 4.6.
Já jsem se pro pro přechod na novou verzi rozhodl zamozřejmě upgradem. Zatímco dříve jsem používal PreUpgrade a byl jsem s ním více méně spokojen, kamarád mi doporučil jednoduchý způsob přechodu na novou verzi pomocí yumu a musím říct, že je to naprostá pohoda a vše funguje nad očekávání dobře. Na rozdíl od PreUpgrade nemám několik hodin počítal mimo provoz. Takhle se mi za plného provozu upgraduje na novou verzi, pak jen jeden jediný restart a během pás sekund tu mám „nový“ operační systém :-)
Podrobný návod lze najít zde.

$ rpm --import https://fedoraproject.org/static/069C8460.txt

$ yum update yum
$ yum clean all
$ yum --releasever=15 --disableplugin=presto distro-sync

Jak jednoduché milý Watsone :-)


pondělí 9. května 2011

Novinky v naší fotogalerii

Po dlouhé době konečně zase nějaká aktivita na našem webu, přesněji ve fotogalerii. Pro samou aktivitu na jiných frontách nestíháme doplňovat album. Fotek je nekonečně moc, takže jsem musela obětovat dva dny, abych nějaké vybrala, vytvořila z nich galerie a hodila je na web. Najdete tam fotky ještě z loňských vánoc, ze zimní dovolené v Bedřichově, ale převažují tam snímky z našich výletů za keškama. Některé jsou celodenní akce a ty pak stojí za to. V neposlední řadě jsou tam naše holčičky - Emmička a Klárka. Na Klárce už sice není vidět, jak roste, ale Emma se mění před očima. Další počin čeká náš zápisník z cest, tam přibudou zápisky z Bedřichova, ale čekají na zásah Honzovy ruky a ten moc času nemá, tak uvidíme, kdy to bude.

pondělí 21. února 2011

Deskriptivní geometrie

Po Evině úspěchu Středověkých uliček jsem se i já rozhodl zveřejnit kešku. Je věnovaná deskriptivní geometrii. V podstatě se jedná o takový test, kam jsem zařadil jak něco z teorie, tak hlavně z technické praxe. Podle logů se keška docela líbí, což nás v naší práci docela podporuje, a tak jsme se s Evkou pustili do vymýšlení dalších kešek :-)
Pokud si chcete vyzkoušet test, tak tady je:

Deskriptivni geometrie

Kdo nerozumi jednomu pohledu, nepochopi ani dlouhe vysvetlovani.
arabske prislovi

Deskriptivni geometrie je veda o zobrazeni prostorovych utvaru do roviny (prumetny). Podstatou deskriptivni geometrie je jednoznacny vztah mezi zobrazovanym objektem a jeho prumetem (jednim nebo vice). Zjednodusene receno jde o zobrazovani trojrozmernych utvaru na dvojrozmernou nakresnu. Nejzakladnejsi objekty, se kterymi pracuje, jsou body, primky, roviny a uhly. Prakticke vyuziti nasla deskriptivni geometrie vsude tam, kde je treba technicky presne zakreslit ruzne prostorove utvary (strojirenstvi, architektura.).
Technicka praxe vyzaduje v soucasnosti potrebu zobrazovani prostorovych utvaru. Pres soucasny bourlivy rozvoj vypocetni techniky se stale v neztencene mire pouzivaji ve strojirenstvi nebo stavebnictvi plany obsahujici obrazy trojrozmernych utvaru v rovine. Deskriptivni geometrie umoznuje technikum porozumet temto vykresum zobrazenych objektu, je potrebna i pro predstavu budouciho inzenyrskeho dila a jeho zacleneni do okoli.
Znazorneni trojrozmernych objektu je mozne provest dvojim zpusobem:
Zhotovenim realneho modelu objektu v urcitem zmensenem meritku nebo virtualniho modelu specializovanymi programy. Prednosti tohoto znazorneni je nazornost a srozumitelnost i pro laiky.
Vyjadreni navrhovaneho objektu pomoci vykresu. Navrh je zpravidla prostorovy utvar a jeho zobrazeni je provedeno utvarem plochy, nejcasteji roviny. Praktickym vysledkem tohoto znazorneni pak je napr. strojni nebo stavebni vykresova dokumentace, mapova dila a dalsi.
Deskriptivni geometrie ma take zvlastni vyznam pri rozvijeni prostorove predstavivosti, schopnosti "prostoroveho videni" a v tribeni logickeho mysleni.
Obsahem deskriptivni geometrie je axiomatika, planimetrie, stereometrie, zobrazovaci metody a konstruktivni geometrie krivek a ploch.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deskriptivni_geometrie

Na uvodnich souradnicich kesku nehledejte, ty vas zavedou na ulici Veveri, pred vstupni branu Stavebni fakulty VUT. V arealu budovy Z, na Zizkove ulici se pak nachazi Ustav matematiky a deskriptivni geometrie, kde se studenti teto fakulty v predmetech AA02 - Deskriptivni geometrie (stud. program Architektura pozemnich staveb), BA03 - Deskriptivni geometrie (stud. program Stavitelstvi) a GA02 - Deskriptivni geometrie (stud. program Geodezie a kartografie) seznamuji ze zaklady deskriptivni geometrie.

Pro uloveni finalky je potreba odpovedet na nasledujici kviz.

A) Tecna rovina v nevlastnim bode netorzalni primky n zborcene plochy Φ se nazyva:
1. oskulacni    A=1
2. asymptoticka A=2
3. torzalni A=3
B) Plocha Marseillskeho oblouku je stupne:
1. prvniho     B=4
2. druheho B=5
3. tretiho B=6
4. ctvrteho B=7
5. pateho B=8
6. sesteho B=9
C) Plocha zadana dvema k sobe kolmymi mimobezkami 1d, 2d a kruznici k lezici v rovine rovnobezne s 1d a 2d a se stredem na ose mimobezek 1d a 2d se nazyva:
1. primy kruhovy konoid        C=10
2. plocha sikmeho pruchodu C=11
3. plocha Stramberske truby C=12
4. Kupperuv konoid C=13
5. plocha Montpellierskeho oblouku C=14
D) Meridian rotacni plochy je:
1. rez plochy rovinou prochazejici osou o   D=13
2. rez plochy rovinou kolmou k ose o D=12
3. rez plochy libovolnou rovinou D=11
4. rez plochy rovinou rovnobeznou s osou o D=10
E) Plocha na obrazku se jmenuje:
1. Archimedova serpentina        E=9
2. Templarska klenba E=8
3. plocha vinuteho sloupku E=7
4. plocha klenby sv. Jilji E=6
5. plocha klenby srouboveho schodiste E=5
plocha

F) Na dalsim obrazku je zachycena Opera v Sydney od arch. Jorna Utzona. K zastreseni teto budovy bylo uzito trojuhelnikovych useci:
1. rotacniho elipsoidu         F=4
2. kulovych ploch o shodnem polomeru F=3
3. hyperbolickeho paraboloidu F=2
4. kruhoveho konoidu F=1
5. trojoseho elipsoidu F=0
Budova Opery v Sydney

G) Jako dosud neokoukany prvek se nektere plochy staly soucasti moderni architektury, ne v pojeti strechy, ale jako esteticky prvek fasady. Z dilny Pei Cobb Freed & Partners pochazi reprezentativni projekty jako Mayerson Symphony Centre (postavene v roce 1989 v Dallasu) a soudni budova v Bostonu z roku 1998. Prosklenne plochy davaji pocit volneho prechodu venkovniho a vnitrniho prostoru.
Pricemz na obrazku pouzitou plochou je:
1. elipsoid,     G=1
2. hyperboloid G=3
3. konoid G=5
4. valcova plocha G=7
Mayerson Symphony Centre

H) Dalsim krasnym prikladem pouziti plochy technicke praxe k zastreseni je budova Opery v Pekingu. V tomto pripade bylo k zastreseni pouzito:
1. kulove plochy          H=2
2. plochy elipsoidu H=4
3. valcove plochy H=6
4. plochy kruhoveho konoidu H=8
5. plochy anuloidu H=10
Beijing Opera, Peking, Cina

I) Na obrazku je zachycena sportovni arena v Calgary ve state Alberta, Canada. Jeji zastreseni bylo realizovano pomoci plochy:
1. jednodilneho hyperboloidu    I=-2
2. primeho parabolickeho konoidu I=-1
3. hyperbolickeho paraboloidu I=0
4. Pluckerova konoidu I=1
5. Stramberske truby I=2
sportovni arena v Calgary

J) Za jednu z vubec prvnich ucebnic perspektivy je povazovana kniha Di prospectiva pingendi z roku 1480. Jejim autorem je:
1. Tommaso di Ser Giova Mone Cassai - Masaccio   J=2
2. Paolo di Dono - Uccello J=3
3. Donato di Niccolo di Betto Bardi - Donatello J=5
4. Leone Battista Alberti J=7
5. Piero della Francesca J=11
6. Fra Filippo Lippi J=13
portret autora

K) Jiz predrenesancni umelci si casto pomahali ruznymi metodami, ktere jim usnadnovaly praci. Ucinnym prostredkem byla ctvercova sit v pudorysne rovine (tzv. pavimentum - dlazba) a jeji perspektivni obraz. Leone Battista Alberti v roce 1435 napsal dilo O malirstvi (Della Pittura libri tre). V tomto dile mimo jine popisuje i nekolik zpusobu zobrazeni pavimenta. Konstrukce na obrazku se nazyva:
1. Costruzione legittima          K=1
2. Florentska metoda konstrukce pavimenta K=2
3. Costruzione albertina K=3
4. Holbeinova konstrukce pavimenta K=5
Konstrukce pavimenta

L) Autorem nize uvedene svetozname a naprosto dokonale perspektivni skici je:
1. Carlo Crivelli                L=1
2. Raffaelo Santi - Rafael L=3
3. Albrecht Durer L=6
4. Leonardo da Vinci L=10
5. Michelangelo di Lodovito Buonarroti Simoni L=15
6. Tiziano Vecellio L=21
skica

M) Za zakladatele novodobe deskriptivni geometrie je povazovan Gaspard Monge. Zacal jako prednasejici na vojenske akademii v Meziees (1768 - 1789), z jeho prednasek o stavbe pevnosti rozvinul jako zvlastni odvetvi geometrie - deskriptivni geometrii. Za rok vzniku deskriptivni geometrie je povazovan letopocet, kdy vyslo jeho stezejni dilo Geometrie Descriptive. Bylo to roku:
1. 1812  M=1
2. 1790 M=7
3. 1799 M=19
4. 1789 M=37
5. 1766 M=61
Pozn. Nektere prameny uvadeji rok vydani o rok drive, nez je zde uvazovana odpoved.

Gaspard Monge

Finalni souradnice : ...

Správné odpovědi vám tady z pochopitrlných důvodů nemůžu dát stejně tak, kde se nachází skrýš a jak její souřadnice spočítáte :-)


Kompletní listing naleznete zde: GC2NKNAúterý 8. února 2011

Emminy pokroky

Ta naše holčička je ale šikovná. Čekali jsme dlouho na nějaký skok v psychomotorickém vývoji naší Emmičky. Nabuzeni rychlostí Klárky, která v 6,5 měsících stála a opírala se o ručičky, v 7 měsících lezla a seděla (měla to nějak opačně) a v necelých 10 měsících začala chodit, neubránili jsme se malinkému srovnávání, i když se to nemá, protože každé dítě má své vlastní tempo. Někdy po vánocích se malá Emminka naučila lézt, přisunovala se pomalinku za hračkou, ale do větších akcí se nepouštěla. Měsíc na to už leze po kolínkách, sedí a dokonce stojí a opírá se o ručičky (na začátku 8. měsíce). Nic už teď pro ni není žádná překážka. Doleze si kam potřebuje, kde se jí to líbí a tím se vlastně i sama víc zabaví. Došlo už i na nějaké to vyhrabování hlíny z květináče a pomalu před ní musíme schovávat věci do vyšších pater.

čtvrtek 20. ledna 2011

Jeden ze života ...

Fronta na pracáku: ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☻ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺ ☺
Fronta na sociálce: ☻ ☻ ☻☺ ☻ ☻ ☻ ☻☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

sobota 1. ledna 2011

Pour Féliciter 2011

Veselé vánoce a šťastný nový rok přejí Emma, Klárka, Eva a Jan ŠafaříkoviStředověké uličky

Tak máme svou první vlastní kešku. Celá je dílem Evky, od nápadu až po samotnou realizaci. Já jsem jen přicmrndával při samotném publikování. Jmenuje se Středověké uličky.

Středověké uličky

Tato cache nas zavede do jihozapadni casti mesta, kde od nepameti sidlili drobni remeslnici.
Na rozdil od obyvatel pravovarecnych domu a selskych gruntu vlastnili tito remeslnici jen nevelke domky, ve kterych se nachazely male dilny. Mezi nimi vedly uzke ulicky, ktere slouzily jako odvodnovaci kanaly pro destovou vodu a do nichz byly casto odvadeny take vsechny splasky souvisejici s vyrobou. Z techto povrchovych kanalu a komunikaci stredoveke zastavby mesta se do nasich casu dochovaly tri tajemne ulicky. Sva pojmenovani ziskaly podle remeslniku, kteri v nich sidlili. Zasluhou milovniku tisnovske historie byly ulicky vydlazdeny a opatreny lampami.

Stage 1 - Kozeluzska ulicka


Kozeluzska ulicka byla 11. 11. 2006 zapsana do knihy ceskych rekordu jako nejuzsi ulice v nasi republice. Je 49 metru dlouha a ve svem nejuzsim miste meri 77,5 centimetru. Ulicka byla pojmenovana podle cechu kozeluhu, kteri v jeji blizkosti provozovali svoji zivnost.
Kozeluhove se venovali zpracovani kuzi, prevazne hovezich a konskych, coz byval v minulosti velmi dobry artikl. Ke zpracovani pouzivali moc z blizkych hostincu. Kozeluzske remeslo zpracovavalo stazene surove kuze a promenovalo je v usne tzv. cinenim. Zpusob cineni (vydelavani kuze) dale delil toto remeslo na kozeluzstvi, jircharstvi, zamisnictvi a pergamenictvi cili belpucharstvi.

Stage 2 - Jircharska ulickaTato ulicka je, na rozdil od Kozeluzske, lomena, se zdmi z tisnovskeho kamene, z nichz jednu tvori stara zed barokniho domu Na Pekle. Jircharska je dlouha 54 m a ve svem nejuzsim miste meri jenom 105 cm.

Jirchari se zahy oddelili od kozeluhu a jejich samostatne remeslo bylo take uvedeno v seznamu oficialnich remesel z roku 1749. Jircharstvi (kamencove cineni) je vycinovani holiny hlinitymi solemi. Timto zpusobem se nejcasteji zpracovavaji kozinky a skopovice a vznikla jircha se pouziva zejmena jako rukavickarska usen. Jircharske usne jsou ciste bile, mekke, tazne, na svetle stale, maji jemny lic, jsou vsak malo odolne proti vode. Na pricnem rezu jsou bile.


Stage 3 - Sevcovska ulickaTreti zajimava stredoveka ulicka jiz neni oznacena, ale ve stredoveku se ji rikalo Sevcovska podle tisnovskych sevcu, kteri zde provozovali svoji zivnost.


Evka kešku publikovala 26. prosince a pak se čekalo na její zveřejnění. Za tři dny se ozval reviewer s nějakýma připomínkama, tak je Evka hned provedla a 29. prosince v 21:58 byla publikována. Co však následovalo potom, tak to nás opravdu zaskočilo a dost příjemně. Už ve 22:45 jsem na mobil dostal děkovnou sms od Liborka, alias Vulpa, který si se svým týmem na naší kešce připsal další FTF. Jak jsem včera zjistil prohlídkou kešky, tak první zápis logbooku je z 22:33, tedy pouhých 35 minut po publikování. Ještě se sluší dodat, že Liborkův tým „Geopivko“ pochází z Brna :-)
Také první logy nás moc potěšily neboť byly opravdu hodně pozitivní. Přikládám pár z nich:

December 29, 2010 by Donachiel (602 found)

Psala se streda a s ní pravidelné Geopivko sedelo na svých židlích a vymýšlelo kam dál, príjemná a hrejivá atmosféra hospudky, jídlo i pití... když v tom na stole se ozvaly telefony, podezrelé, rozhodnutí bylo dílem okamžiku. Zaplaceno máme, letíme, ale je to 20 km , nevadí, letíme.. auta.. ha, zrovna prijel Strejdaklobouk s Anickou, nu což, "ani nevypínej motor" kricelo se zdálky, do auta se nasadil Vulpo, TeamKogi, a moje malickost.. zajímavé bylo jak nám prišlo pri té kouzelné jízde najednou prišlo že každý letí na letí na FTF.. nene, on zahnul.. ježiši zmiz .. Kurim.. kruhác.. brzdi, ne ja to beru rovne.. aaaa strašne se vlecou.. nic, vezmi ten ostruvek zleva .. a vzal.. no to vám byla rallye vložka.. riskantní a nezodpovedné, ale když jde o to první místo...tichá mrazivá noc kolem nás... zbytek bandy se nekde za námi stratil a ani se nedivím, ona ta Fabie plne naložená lidmi o magickém motoru 1,2 H.... to pojede, delala co mohla a tak i pred námi myšlený lovec v C5 se nestacil divit jak mu šlapem na paty, ale když v Tišnove nezatocil a mazal rovne.. oddych.. dojezd na úvodní souradnice byl už jen dílem okamžiku a sedící v blízké hospudce se asi nestacili divit, když vypuklo srocování davu. Na míste samotném již operoval JacG, címž ho velmi zdravíme, pak již neverícný pohled na šírku ulicek, kochání v treskutém mrazu.. nález byl dílem okamžiku a jen zatajený dech.. nene, jsme první super.. ale provedení samotné finálky je perfektní.. je videt žetady si owner vyhrál. Díky za kouzelnou multinku. nádherné ulicky..a hlavne za luxusní zábavu..


December 29, 2010 by JacG (1301 found)

22:33 coFTF. Dnes to byla mimorádne príhodná konstelace pro FTF lov - notifikace jsem si všimnul prakticky ihned, keška 2 km od HC, vecer volno ... no co si víc prát. No a když jsem na míste zjistil, že zde neoperuje žádný místní kacer bylo jasné, že FTF me nemine. V klidu a pohodicce jsem si tedy obešel všechny dve stage, usedl jsem do auta a pustil jsem se do pocítání pátých mocnin. A vtom události nabyly spád hodný akcního filmu. Nejprve s kvílením brzd vedle me zastavilo jedno auto, hned vzápetí za ním další a ven zacala skákat celé brnenské prepadové geokomando . Docela verím že jízda, kterou popisuje Donachiel probíhala tak jak ríká. Cesta Bohunice - Tišnov mi obvykle trvá tak 25 minut. Já vyrazil okamžite po notifikaci a sbíráním indícií jsem se mohl zdržet tak patnáct minut které meli ostatní na cestu Brno-Tišnov. Dost dobré. No nic, bylo jasné, že prad takovou presilou nejaké privátní FTF neubráním, tedy jsem souradnice dobrovolne vydal a finálku jsme pak odlovili všichni spolecne. Po návratu k zaparkovaným autum už pískaly další gumy a ven se hrnula další particka ... a pak ješte jedna. Dohromady se nás na této tišnovské novince mohlo sejít tak patnáct . To nebývá zcela obvyklé snad ani u tradicek v centru Brna. Je videt, že už dlouho nic moc nového nepíplo a brnenské kacerstvo trpí težkými abstinencními príznaky.

Nu, po spolecné akci jsem se ke kolegum ješte na chvilku pripojil k dalšímu nocnímu lovu a jedna "pulhodinová" keška se mi tak docela protáhla, ale urcite to stálo za to. Zdravím tedy všechny kolegy, se kterými jsem se tento vecer potkal, ani se je nebudu pokoušet vyjmenovat, abych na nekoho nezapomnel a neurazil . No, však to byly stejne samé známé firmy.


December 29, 2010 by fotrik (3009 found)

FTF #270 s velkou bandou

Ahoj safarici, Sinuhet na to zapomnel tak vas za nej i jeho jmenem vitam mezi kacery zakladateli! Sice jsem nejake to silene honeni za FTF povesil na hrebik, ale kdyz jsem videl ty zoufale pohledy osadky meho vozu, zatimco jiny vuz se uz daval do pohybu, slitoval jsem se a pozmenil vecerni plany. Hezke krivolake a uzke ulicky, az jsem se bal, ze tam nekde uviznu. Perfektni listing i schovka, kez by vsechny prvotiny byly takove! Diky za prima skrys!


December 29, 2010 by Cavalier Team (1173 found)

22:34 **** FTF ****

Co jeste dodat - vzdyt vse uz bylo receno ... :-))

Snad jen pro "JacG" - to nebylo prepadove komando, to jsi se jen poprve potkal s tymem "Geopivko" ... :-))

Mistni ulicky jsem pred velmi kratkou dobou prochazel a dukladne studoval, kdyz jsem "neco" chystal. A rikal jsem si, ze si zaslouzi krabku. A jsem docela rad, ze me nekdo predbehl - nevim, jestli bych dal dohramady tak prima listing ... :-))

Diky ownerum za peknou multinku a vsem zucastnenym za zabavu pri dalsi pravidelne stredecni davce adrenalinu ... :-)