pondělí 22. února 2010

Pozvánka na promítání filmu

Vyvěšuji zde pozvánku na promítání filmu CESTA K POZITIVNÍMU RODIČOVSTVÍ.

Jedná se o dokument vycházející z autentických výpovědí rodičů, kteří vzpomínají na své dětství, mluví o tom, co oceňovali nebo naopak co jim v dětství nejvíce chybělo. Film tyto vzpomínky propojuje s výchovnými postupy jejich vlastní rodičovské praxe a s úvahami o současné rodičovské roli. Představuje základní prvky pozitivního přístupu k dětem a hledá to nejpodstatnější pro pozitivní výchovu dětí v rodině. Popisuje různé výchovné styly a jejich důsledky pro vývoj dětí, ukazuje, co děti sdělují, když „zlobí“, jaké má rodič prostředky k naplňování pozitivního přístupu k rodičovství a zda se lze vyhnout trestání dětí ve výchově. Po shlédnutí filmu bude následovat diskuse nad shlédnutými příběhy a beseda o tzv. „pozitivním rodičovství“.

Kde se promítá:

* v úterý 9. března 2010 v 17h na ZŠ Tišnov, nám. 28. října, učebna dramatické výchovy
* v úterý 16. března 2010 v 16.30 v MC Studánka, Tišnov (tady je zajištěno hlídání dětí)

Doporučujeme účast rodičům, odborníkům z řad pedagogů, sociálním a rodinným pracovníkům a návštěvníkům, které tato problematika zajímá. Další informace získáte u Mgr. Ivety Kosové, ikosova@volny.cz , tel. 777311551.