pátek 10. září 2010

Létající hrabě Carl-Gustav Ericsson von Rosen

Ve středu 29. listopadu 1939 v 9 hodin a 20 minut pronikly sovětské bombardéry nad území Finska a provedly nálet na několik měst včetně Helsinek. Tím začala válka, která do dějin vstoupila pod názvem „Zimní válka“ (ve finštině „Talvisota“). Proti finskému letectvu Suomen Ilmavoimat, čítajícímu 114 letounů první linie a rozdělenému do tří leteckých pluků (Lentorykmentti, LeR), stálo v prvním okamžiku bojů více než 2800 letounů vojenského letectva Rudé armády (VVS-RKKA) a 450 letounů Baltické flotily (Baltijskaja flota VMF SSSR), rozdělených mezi čtyři útočící armády, jeden vojenský okruh a několik speciálních samostatných jednotek. Finská republika však v tomto konfliktu dokázala obhájit svou nezávislost a odrazila mnohonásobně silnější, avšak špatně připravenou sovětskou armádu. V řadách finského letectva bojovala i početná skupina dobrovolníků z různých koutů Evropy, přičemž nejpočetnější tvořili švédští dobrovolníci. Jedním z těchto dobrovolníků ve službách Suomen Ilmavoimat byl i letec – hrabě Carl-Gustav von Rosen. Jelikož se jedná o velice zajímavou postavu historie letectví, rád bych na následujících řádcích přiblížil jeho pozoruhodný život.

Pokud si chcete přečíst celý můj článek věnovaný jeho hraběcí milosti Carl-Gustavu von Rosenovi, kupte si poslední číslo časopisu Hobby Historie (č. 4 / 2010), které vyšlo koncem srpna.