neděle 3. března 2019

Kalendárium, 3. březen 1845V neděli 3. března 1845 se v ruském Petrohradu narodil Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, byl to významný německý matematik a logik. Kromě matematiky se především v pozdějším věku intenzivně věnoval teologii, zejména ve vztahu k vlastní práci o nekonečnu. 
V letech 1872 až 1874 dokázal Cantor tvrzení o spočetnosti množiny racionálních čísel i algebraických čísel. K nim patří i důkaz o nespočetnosti množiny reálných čísel. 
V té době se Cantor začal věnovat budování teorie množin. Dokázal větu, která je dnes pojmenována po něm a velmi zjednodušeně říká, že množina všech podmnožin dané množiny obsahuje více prvků než původní množina. To je celkem zřejmé pro konečné množiny, ale revolučnost této věty je v tom, že platí i pro nekonečné množiny. V konečném důsledku to znamená, že existuje více nekonečen než jedno. Do té doby si totiž nikdo neuměl představit „větší“ nekonečno, než je počet přirozených čísel. Cantor dokázal, že reálných čísel je „více“ než přirozených čísel. Položil si samozřejmě otázku, zda je počet reálných čísel „stejný“ jako počet všech podmnožin množiny čísel přirozených. Dnes je známá kladná odpověď na tuto otázku. Formuloval problém, zda existuje množina s početností mezi početností přirozených a reálných čísel. Tato tzv. hypotéza kontinua patří k nerozhodnutelným tvrzením v axiomatické teorii množin.  
Cantor se začal přátelit s Dedekindem, intenzivně si dopisovali a díky Dedekindovi se podařilo zlomit Kroneckerův odpor a zveřejnit Cantorovy práce v odborném tisku. Z této doby (1878) pochází také další ze slavných vět (opět zjednodušeno): počet bodů na úsečce je „stejný“ jako počet bodů ve čtverci, resp. v krychli jakékoli (spočetné) dimenze. Je to natolik paradoxní tvrzení, že i sám Cantor se svému důkazu podivoval a napsal Dedekindovi: „Vidím to před sebou, ale nemohu tomu uvěřit.“
Teorie množin ovšem vedla vzhledem ke své novosti k řadě  paradoxů. Některé byly řešitelné, další čekaly na své vyřešení celá léta. Paradoxy vedly k zavedení pojmů kardinální číslo nebo ordinální číslo. Cantor se při své práci dostal k zajímavým útvarům, kterým dnes říkáme fraktály, mezi něž patří Cantorovo diskontinuum nebo Cantorův prach. Ty mají udivující vlastnosti, které se vymykají běžné zkušenosti. Cantor se značně věnoval hypotéze kontinua, avšak důkaz se mu nedařil, a dokonce kvůli tomu začal trpět depresemi, které přetrvaly až do jeho smrti v roce 1918.  

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor
[2] Fuchs, Eduard: Teorie množin pro učitele, Masarykova univerzita v Brně, Brno 1999.

Kalendárium, 3. březen 1953


V úterý 3. března 1953 se podařilo sovětskému stíhači st. lt. Nikolaji Michajličovi Sokurenkovi získat svůj druhý a poslední potvrzený sestřel Korejské války. Sestřelu dosáhl na letounu Mikojan-Gurjevič MiG-15bis 'červená 325'. Toto byl celkem 24 sestřel tohoto letounu v Korejské válce, čímž se stal jedním z vůbec nejúspěšnějších proudových letounů nejen Korejské války ale celé poválečné historie.
Letoun Mikojan-Gurjevič MiG-15bis výrobního čísla № 1315325 byl sestrojen v Závodě č. 153 v dubnu 1951. Následující měsíc byl předán veliteli 196. stíhacího leteckého pluku pplk. Jevgenii Georgijeviči Pepeljajevovi, který na tomto letounu získal 17 ze svých 19 potvrzených sestřelů. Poté se letoun přestěhoval na konci ledna 1952 k 3. eskadrile 16 IAP, kde na letounu Pjotr Vasiljevič Minervin získal svůj první ze tří jeho potvrzených sestřelů. Následně se letoun v březnu 1952 přestěhoval k 1. eskadrile 351. IAP, kde na letounu létal maj. Anatolij Michajlovič Karelin, který na letounu získal minimálně dva jisté sestřely a jeden letoun poškodil. V říjnu 1952 se letoun opět přestěhoval, tentokrát k 3. eskadrile 415. IAP, kde na letounu létal st. lt. Nikolaj Michajlovič Sokurenko, který na letounu dosáhl dvou potvrzených sestřelů a jeden nepotvrzený sestřel.
K výše uvedeným sestřelů však je nutné připočíst i sestřel st. lt. Aleksandra Ditrijeviče Ryžkova z 8. listopadu 1951. Jevgenij G. Pepeljajev v tomto souboji totiž získal celkem dva sestřely, ale jeden sestřel prý daroval právě A. D. Ryžkovi „za prekrasnoje prikritie“.

Seznam sestřelů:

Poznámky:
2. L. Krylov aj. Tepsurkajev uvádějí, že J. G. Pepeljajev zasáhl letoun F9F-2В №123464, pilotovaný 1/Lt. Richardem W. Bellem (Крылов, Л. - Тепсуркаев, Ю.: c.d.). Tento letoun se s největší pravděpodobností stal obětí přesné střelby Borise Sergejeviče Abakumova.
3. L. Krylov aj. Tepsurkajev uvádějí, že se jednalo o letoun F-86E-5NA №50-671 (Крылов, Л. - Тепсуркаев, Ю.: c.d.).
4. Tento sestřel ve skutečnosti dosáhl Jevgenij Georgijevič Pepeljajev, ale daroval ho svému wingmanovi "za prekrasnoje prikrytie".
5. L. Krylov aj. Tepsurkajev uvádějí, že se jednalo o letoun F-84Е №51-542 (Крылов, Л. - Тепсуркаев, Ю.: c.d.). Tento letoun však byl ztracen až 18. 11. 1952 (Korean War Air Loss Database (KORWALD), http://www.dtic.mil/dpmo/pmkor/korwald.htm).
6. L. Krylov aj. Tepsurkajev uvádějí, že se jednalo o letoun F-86A-5NA №49-1184 (Крылов, Л. - Тепсуркаев, Ю.: c.d.).
7. L. Krylov aj. Tepsurkajev uvádějí, že J. G. Pepeljajev zasáhl letoun F-86E-5NA №50-655, pilotovaný 1/Lt. Lesterem F. Pagem (Крылов, Л. - Тепсуркаев, Ю.: c.d.). Tento letoun se s největší pravděpodobností stal obětí přesné střelby Nikolaje Vasiljeviče Sutjagina.
8. L. Krylov aj. Tepsurkajev uvádějí, že se jednalo o letoun F-86E-5NA №50-679, který byl v souboji poškozen a poslán na opravu (Крылов, Л. - Тепсуркаев, Ю.: c.d.).
9. L. Krylov aj. Tepsurkajev uvádějí, že J. G. Pepeljajev zasáhl letoun F-86E-5NA №50-612, pilotovaný 1/Lt. Thielem M. Reevesem (Крылов, Л. - Тепсуркаев, Ю.: c.d.). Tento letoun se s největší pravděpodobností stal obětí přesné střelby Nikolaje Vasiljeviče Sutjagina.

Pepeljajev, Jevgenij Georgijevič / Пепеляев Евгений Георгиевич

Ryžkov, Aleksandr Dmitrijevič / Рыжков Александр Дмитриевич

Minervin, Pjotr Vasiljevič / Минервин Пётр Васильевич

Karelin, Anatolij Michajlovič / Карелин Анатолий Михайлович


Sokurenko, Nikolaj Michajlovič / Сокуренко Николай Михайлович

MiG-15bis, № 1315325, pplk. Jevgenij Georgijevič Pepeljajev, 196. IAP, letiště Andun, květen 1951.

MiG-15bis, № 1315325, pplk. Jevgenij Georgijevič Pepeljajev, 196. IAP, únor 1952. Na tomto letounu sestřelil 17 ze svých 19 sestřelů.

MiG-15bis, № 1315325, maj. Anatolij Michajlovič Karelin, 351. IAP, červen 1952. Na tomto letounu sestřelil 10. 6. 1952 dva B-29 (№ 44-61967, № 44-864-33) a poškodil B-29, № 44-62183. 

MiG-15bis, № 1315325, maj. Anatolij Michajlovič Karelin, 351. IAP, září – říjen 1952. Během podzimu 1952 získal tento možná nejúspěšnější MiG historie kamufláž sestávající ze světle šedé a tmavě zelené barvy.

MiG-15bis, № 1315325, st. lt. Nikolaj Michajlovič Sokurenko, 415. IAP, červenec 1953.

Záběr z fotokulometu Jevgenije Georgijeviče Pepeljajeva, 21. července 1951, sestřel F9F, konec střelby.

Záběr z fotokulometu Jevgenije Georgijeviče Pepeljajeva, 6. října 1951, sestřel F-86A-5NA, cn 49-1319, začátek střelby.

Záběr z fotokulometu Jevgenije Georgijeviče Pepeljajeva, 6. října 1951, sestřel F-86A-5NA, cn 49-1319, konec střelby.
Záběr z fotokulometu Jevgenije Georgijeviče Pepeljajeva, 16. října 1951, sestřel F-86A-5NA, cn 49-1147.

Záběr z fotokulometu Jevgenije Georgijeviče Pepeljajeva, 21. listopadu 1951, sestřel F-86E-5NA, cn 50-673, začátek střelby.

Záběr z fotokulometu Jevgenije Georgijeviče Pepeljajeva, 21. listopadu 1951, sestřel F-86E-5NA, cn 50-673, konec střelby.

Záběr z fotokulometu Jevgenije Georgijeviče Pepeljajeva, 7. ledna 1952, sestřel F-86E-5NA, cn 50-651.

Záběr z fotokulometu Nikolaj Michajlovič Sokurenko, 21. listopadu 1952, sestřel F9F.

Záběr z fotokulometu Nikolaj Michajlovič Sokurenko, 3. března 1953, sestřel F-86.

Poškozený letoun MiG-15bis № 1315325 pplk. Jevgenije Georgijeviče Pepeljajeva po souboji 6. října 1951. 

Záběr na tentýž letoun po opravě

Prameny a literatura:
[1] Быков, Михаил Юрьевич: Все асы Сталина 1936 – 1953 гг., Серия: Элитная энциклопедия ВВС. Такой книги еще не было!, Издательство: Яуза-Пресс, 2014. ISBN: 978-5-699-67789-4
[2] Krylov, Leonid – Tepsurkaev, Yuriy: Soviet MiG-15 Aces of the Korean War, Osprey Aircraft of the Aces  No. 82, Osprey Publishing, 2008.
[3] Сейдов, И.: Красные дьяволы в небе Кореи. Советская авиация в войне 1950-1953 гг. Хроника воздушных сражений, Яуза - Эксмо 2007, ISBN: 978-5-699-19160-4.
[4] Сейдов, Игорь: Советские асы корейской войны, Воздушные войны XX века, Фонд содействия авиации "Русские витязи", 2010.
[5] Сейдов, Игорь: Советские асы корейской войны, Издание 2-е, исправленное и дополненное, Воздушные войны XX века, Фонд содействия авиации "Русские витязи", 2016.

[6] Крылов, Леонид – Тепсуркаев, Юрий: Охота за «Сейбром», Мир Авиации, № 2 (16), 1998.
[7] Крылов, Леонид – Тепсуркаев, Юрий: Самолет - солдат, Мир Авиации, № 2 (16), 1998.
[8] Krylov, Leonid – Tepsourkaev, Youri: Evgenii Pepelyaev, Avions, № 132, březen 2004.
[9] Krylov, Leonid – Tepsurkaev, Yuriy: Red Banner Fighter, Evgeniy G. Pepelyaev – the foremost Soviet Ace of the Korean War, Part One – The Road to Korea, in Model Aircraft, No. 09 (Vol 13 Iss 09), 2014.
[10] Krylov, Leonid – Tepsurkaev, Yuriy: Red Banner Fighter, Evgeniy G. Pepelyaev – the foremost Soviet Ace of the Korean War, Part Two – Sabre Dancing, in Model Aircraft, No. 10 (Vol 13 Iss 10), 2014.
[11] Krylov, Leonid – Tepsurkaev, Yuriy: Red Banner Fighter, Evgeniy G. Pepelyaev – the foremost Soviet Ace of the Korean War, Part Three, No. 11 (Vol 13 Iss 11), 2014.
[12] http://soviet-aces-1936-53.ru/.
[13] http://airaces.narod.ru/.