pátek 28. prosince 2018

Kalendárium, 28. prosinec 1903


V pondělí 28. prosince 1903 se v Budapešti v tehdejším Rakousko-Uhersku narodil John von Neumann, americký matematik maďarského původu, jeden z největších matematiků 20. století.
Výrazně ovlivnil vývoj matematiky v 20. století. Zabýval se logikou, teorií množin, algebrou, funkcionální analýzou, teorií míry, topologií, teorií spojitých grup, teorií pravděpodobnosti, vývojem elektronických počítačů, teorií her, teorií automatů aj.
Spolupracoval na Hilbertově programu. Je autorem ideje zobecnění teorie množin , tzv. teorie tříd, zformalizované v Gödel-Bernaysově axiomatice. Zobecnil výsledky H. Weyla a G. Carlemanna  vytvořil spektrální teorii neomezených lineárních operátorů v hilbertovských prostorech. V teorii topologických grup dokázal, že každá souvislá kompaktní topologická grupa konečné dimenze je Lieovou grupou. Společně s O. Morgensternem položil v roce 1928 základy teorie her a dokázal, že tuto teorii lze aplikovat v ekonomii a v řadě společenských věd. Společně se S. Ulamem poprvé zformuloval tzv. metody Monte Carlo.
Po válce zformuloval progresivní koncepci konstrukce elektronických počítačů. Spolu s Edwardem Tellerem a Stanislawem Ulamem se zabýval jadernou fyzikou, kde vytvořili základní předpoklady termonukleárních reakcí a vodíkové bomby.   

[1] Fuchs, Eduard: Teorie množin pro učitele, Masarykova univerzita v Brně, Brno 1999.
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann