středa 20. listopadu 2013

Konečná zastávka: Slovensko!

Název: Konečná zastávka: Slovensko!
Autoři: Peter Kaššák a marián Hrodegh
Vydavatel: Klub Priateľov Vojenském Historie Slovenska
ISBN: 978-80-969566-9-2
Cena:


Kniha s názvem „Konečná zastávka: Slovensko!“ mající podtitul „Letecké aktivity a osudy posádok 15. USAAF zostrelených nad územím Slovenska v rokoch 1944-45“ se zabývá působením spojeneckého letectva (15. USAAF a 205. Group RAF) nad územím Slovenska v období březen 1944 až březen 1945. Dvojice autorů Peter Kaššák (recenzi jeho předešlé velice zdařilé publikace An Ordinary Day in 1945 nalezne čtenář v Revi č. 63) a Marián Hrodegh v této knize zúročili léta mravenčí práce a studia archivních materiálů získaných nejen na Slovensku a ve Spojených státech, ale i v okolních zemích. Kontaktovali několik stovek přímých účastníků – letců, jejich rodinných příslušníků i pamětníků ze Slovenska. Tato publikace je vydána ve formátu A4 na velice kvalitním křídovém papíře, obsahuje úctyhodný počet více jak 500 fotografií, 25 barevných profilů letadel, mapy a kopie dobových dokumentů. Fotografie havarovaných letounů byly získány převážně ze soukromých archivů slovenských občanů, obcí nebo muzeí, ilustrační pak z oficiálních US archivů.
Samotný text je rozdělen do 20 kapitol. V úvodních dvou popisují vznik 15. USAAF, její organizační strukturu a technické vybavení, dále pak sílu Německého a Maďarského letectva a protivzdušné obrany bránící vzdušný prostor Slovenského štátu a přilehlých oblastí.
Další kapitoly pak velice detailně a chronologicky popisují havárie jednotlivých spojeneckých letounů na území Slovenska. Přinášejí fakta o jednotlivých náletech, popisují osudy sestřelených osádek. Pokud to jde, dohledávají konkrétní nebo alespoň potenciální přemožitele spojeneckých letounů. Každá kapitola je doslova nabitá velkým počtem zajímavých fotografií, kopií dokumentů, náčrtky bojových sestav bombardovacích skupin a, jak už to u podobných prací bývá zvykem, nalezneme na konci i seznam poznámek a odkazů na archivní materiály. Nechybí ani kapitola věnovaná německým zajateckým táborům, do kterých byli sestřelení letci převezeni po zrušení zajateckého tábora v Grinavě.
Text knížky je psán velmi čtivým způsobem, doplněný velkým množstvím vzpomínek jak sestřelených spojeneckých pilotů, hlášení tehdejších slovenských orgánů, tak i vzpomínkami prostých lidí, do jejichž osudů události nad tehdejším Slovenskem také zasáhly.
Na konci knihy pak nesmí chybět i trocha té suché statistiky. Na pětadvaceti stránkách příloh nalezne čtenář použité zkratky a literaturu, ale hlavně jmenné seznamy USAAF a RAF podle data sestřelení, přehled jednotlivých letadel sestřelených nad územím Slovenka nebo přehled amerických náletů na cíle na Slovensku.
Celkově lze tuto knihu hodnotit jako velice zdařilou nejen pro její komplexnost zpracování daného tématu, ale i pěkně zpracovanou grafiku. Myslím si, že tato kniha by si měla najít místo v knihovně každého milovníka vojenské letecké historie.

Jan Šafařík
publikováno v Revi č. 69, říjen 2007

Phönix D.I – D.III

Název: Phönix D.I – D.III
Autoři: Jan Zahálka, Mgr. Petr Aharon Tesař, Sigmund Tyrlik
Nakladatelství: JaPo Publishing, Hradec Králové 2005
ISBN: neuvedeno
Cena:

Vydavatelství JaPo přichází s třetí publikací zaměřenou na letouny 1. světové války. Po Albatrosu D.II & D.III Oeffag a Aviatiku D.I & D.II se nám představuje monografie dalšího stíhacího letounu K.u.k. Luftwahrtruppe – Phönix D.I – D.III.
Za pomoci domácích i zahraničních institucí a badatelů se podařilo autorskému kolektivu nashromáždit úctyhodný materiál. Autorství jednotlivých kapitol je víceméně tradiční. Jan Zahálka je autorem především věcí kolem vývoje, historie typů a technických záležitostí. Petr A. Tesař se zaměřil na popis fotografií, zadání barevných kreseb a z větší části bojové nasazení. Sigmund Tyrlik z Rakouska se pak postaral o bokorysy a výkresy letounů.
Na 80 stranách kvalitního křídového papíru se seznámíte s kompletní historií letounu Phönix, která je doplněna impozantním počtem 124 fotografií, které jsou skvěle reprodukovány a mnohé z nich ještě nebyly doposud publikovány. Pro ilustraci verzí slouží celkem 9 stran výkresů.
Text je rozdělen na několik kapitol. Nejdříve se seznámíte s vlastní historií jednotlivých typů, jejich stručnou historií. Následuje podrobně a velmi kvalitně zpracované bojové nasazení na jednotlivých frontách, včetně mnoha zajímavých informací od italských badatelů. Závěr publikace je již tradičně věnován poválečné službě letounů Phönix v Československu a velmi přehledném vysvětlení systému označování a kamuflování letounů, které je doplněno celkem 31 barevnými bokorysy (část z nich už znáte z Revi č. 41 / 2001 z pera Zd. Macháčka).
Snad jedinou zřetelnou chybou je popis na str. 17, kde je mylně uvedeno, že se jedná o motory Austro-Daimler, přičemž se jedná o motory Hiero. Také český překlad této anglicky psané publikace už není součástí vydání, nicméně čtenář si ho může bez problému stáhnout ze stránek JaPo Publishing (www.japo-publishing.cz) ve fotmátu PDF.
Celkově se podle mého názoru jedná o skutečně skvělou monografii, která si určitě zaslouží své místo v knihovně každého badatele či modeláře zabývajícího se 1. světovou válkou.

Jan Šafařík
publikováno v Revi č. 61, listopad 2005

Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945

Název: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945
Autor: autorský kolektiv Vojenského historického ústavu Praha a Vojenského historického ústavu v Bratislavě.
Vydavatelství: Avis, Praha, 2005
Cena: neprodejné


U příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové války vydalo vydavatelství AVIS v krátké době další publikaci (o knížce Českoslovenští letci ve Francii 1939-1940 jste se mohli dočíst v REVI č.59) věnovanou tomuto tématu. Knihu Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945 vydal autorský kolektiv Vojenského historického ústavu Praha a Vojenského historického ústavu v Bratislavě.
Na 348 stranách velmi dobře zpracovaného textu ve formátu A4 čtenář nalezne více jak 500 biografií významných osobností našeho druhého odboje. Naleznete zde nejen významné politiky (Beneš, Masaryk, ...), ale jsou zde zastoupeny asi všechny složky armády včetně „nebojových“ útvarů. Čtenář v knize nalezne životopisy účastníků bojů snad na všech frontách 2. světové války -  Polsko, Francie, Velká Británie, Severní Afrika, Itálie, Sovětský svaz, ... Velká část osobností je také spjata z naším domácím odbojem (Obrana národa, ...).
Velmi podstatnou část tvoří biografie československých letců účastnících se našeho zahraničního odboje jak na západní tak východní frontě – rovných 100 biografií. Naleznete zde mimo jiné takové osobnosti jako jsou Ambruš, Anderle Bobek, Cukr, Doležal, František, Guljanič, Hanuš, Chábera, Janoušek, Kadlec, Kuttelwascher, Mareš, Nedvěd, Peřina, Smik, Šrom, Vašátko či Veselý. Jsou tu však i zastoupeni letci, kteří dosáhli pozoruhodných výsledků po boku německé Luftwaffe (Božík – 9 sestřelů v rámci SVZ, Cyprich – 12 sestřelů, Matúšek – 12 sestřelů, ...), nicméně se během bojů na východní frontě rozhodli dezertovat a poté vstoupili do československé letecké jednotky v Sovětském svazu.
Až na pár vyjímek začíná každý životopis portrétem, následovaným samotným životopisem. Biografie je pak ukončena seznamem získaných vyznamenání, seznamem pramenů uložených v archivech a poté literatura, která se o dané osobnosti zmiňuje. U některých životopisů nalezneme navíc i seznam památek a seznam děl dané osobnosti.
Jako většina publikací z vydavatelství Avis je i tato kniha „neprodejná“ a tím pro mnohé nejenom letecké nadšence a badatele těžko dostupná. Což si myslím, je asi jediná zřetelná slabina této publikace. Podle jednoho člena autorského kolektivu se navíc chystá nové opravené vydání doplněné o některé z chybějících portrétů a v přípravě je i elektronická verze na CD.


Jan Šafařík
publikováno v Revi č. 60, září 2005