středa 20. listopadu 2013

Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945

Název: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945
Autor: autorský kolektiv Vojenského historického ústavu Praha a Vojenského historického ústavu v Bratislavě.
Vydavatelství: Avis, Praha, 2005
Cena: neprodejné


U příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové války vydalo vydavatelství AVIS v krátké době další publikaci (o knížce Českoslovenští letci ve Francii 1939-1940 jste se mohli dočíst v REVI č.59) věnovanou tomuto tématu. Knihu Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945 vydal autorský kolektiv Vojenského historického ústavu Praha a Vojenského historického ústavu v Bratislavě.
Na 348 stranách velmi dobře zpracovaného textu ve formátu A4 čtenář nalezne více jak 500 biografií významných osobností našeho druhého odboje. Naleznete zde nejen významné politiky (Beneš, Masaryk, ...), ale jsou zde zastoupeny asi všechny složky armády včetně „nebojových“ útvarů. Čtenář v knize nalezne životopisy účastníků bojů snad na všech frontách 2. světové války -  Polsko, Francie, Velká Británie, Severní Afrika, Itálie, Sovětský svaz, ... Velká část osobností je také spjata z naším domácím odbojem (Obrana národa, ...).
Velmi podstatnou část tvoří biografie československých letců účastnících se našeho zahraničního odboje jak na západní tak východní frontě – rovných 100 biografií. Naleznete zde mimo jiné takové osobnosti jako jsou Ambruš, Anderle Bobek, Cukr, Doležal, František, Guljanič, Hanuš, Chábera, Janoušek, Kadlec, Kuttelwascher, Mareš, Nedvěd, Peřina, Smik, Šrom, Vašátko či Veselý. Jsou tu však i zastoupeni letci, kteří dosáhli pozoruhodných výsledků po boku německé Luftwaffe (Božík – 9 sestřelů v rámci SVZ, Cyprich – 12 sestřelů, Matúšek – 12 sestřelů, ...), nicméně se během bojů na východní frontě rozhodli dezertovat a poté vstoupili do československé letecké jednotky v Sovětském svazu.
Až na pár vyjímek začíná každý životopis portrétem, následovaným samotným životopisem. Biografie je pak ukončena seznamem získaných vyznamenání, seznamem pramenů uložených v archivech a poté literatura, která se o dané osobnosti zmiňuje. U některých životopisů nalezneme navíc i seznam památek a seznam děl dané osobnosti.
Jako většina publikací z vydavatelství Avis je i tato kniha „neprodejná“ a tím pro mnohé nejenom letecké nadšence a badatele těžko dostupná. Což si myslím, je asi jediná zřetelná slabina této publikace. Podle jednoho člena autorského kolektivu se navíc chystá nové opravené vydání doplněné o některé z chybějících portrétů a v přípravě je i elektronická verze na CD.


Jan Šafařík
publikováno v Revi č. 60, září 2005

Žádné komentáře: