úterý 4. června 2019

Kalendárium, 4. červen 1944


V neděli 4. června 1944 nepodniklo 134. československé stíhací křídlo žádný operační let, přesto bylo na letecké základně v Appledramu velice rušno. V ranních hodinách příslušníci pozemního personálu 134. československého stíhacího křídla obklopili své Spitfiry LF. Mk.IXC a začali na trupy a křídla natírat černé a bílé rychloidentifikační pruhy, tzv. AEAF stripes, což byl rozpoznávací znak letounů spojeneckého expedičního letectva při vpádu do západní Evropy. Spojenecké velení doufalo, že se tak zabrání omylům v rozpoznávání jednotlivých typů letadel všemi zainteresovanými složkami, zejména pak námořními, které měly ve zvyku střílet po všem, co se objeví na obloze. 
Pro všechny na letišti Appledram v Jihovýchodní Anglii, kde sídlily československé stíhací perutě to byla známka toho, že k invazi do Evropy musí dojít každým okamžikem. „Všichni víme, že a těchto okolností dojde v nejkratší době k velkým událostem,“ zapsali si do svého deníku příslušníci 310. československé stíhací perutě.