sobota 25. března 2023

Kalendárium, 25. duben 1916


Den stíhacího letectva Vojenských vzdušných sil Ruské federace
День истребительной авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

V sobotu 25. března 1916 náčelník štábu vrchního velení generál pěchoty M. V. Alexejev podepsal rozkaz č. 329, podle něhož se začaly formovat první štábní stíhací letecké oddíly u 2., 7. a 12. armády - 2., 7. a 12. stíhací letecký oddíl Ruských císařských vojenských leteckých sil.

V neděli 16. dubna 1916 velitel 7. stíhacího leteckého oddílu podplukovník I. A. Orlov hlásil velkoknížeti Alexandrovi, že první ruský stíhací letecký oddíl byl zformován a je připraven k odjezdu na frontu. Lze jej považovat za první stíhací letecký oddíl letectva. Dne 25. května 1916 Vojenská rada rozhodla o vytvoření dalších devíti stíhacích leteckých oddílů vedle již dříve zformovaných: 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10. a 11. stíhací letecký oddíl.