čtvrtek 30. května 2019

Kalendárium, 30. - 31. 5. 1942Operace Millenium, první „tisícový“ nálet RAF na Kolín nad Rýnem v noci na 31. 5. 1942

První „tisícovkou“ byla operace Millenium, což byl nálet na Kolín nad Rýnem v noci z 30. na 31. května 1942.*) Kolín byl jedním z největších měst v Německu, v té době měl kolem 700 tisíc obyvatel. Britové nasadili celkem 1047 letounů, z toho 602 typu Vickers Wellington, 131 Handley Page Halifax, 88 Short Stirling, 79 Handley Page Hampden, 73 Avro Lancaster, 46 Avro Manchester a 28 letounů typu Armstrong Whitworth Whitley.†) Celý útok měl proběhnout za pouhých 90 minut, za které měly být na cíl svrženy pumy z cirka tisícovky bombardérů, letících ve třech vlnách. (Vedle zkrácení doby průletu strojů nad cílem bylo další podstatnou změnou taktiky soustředění celého svazu bombardérů do „proudu“ — tzv. bomber stream — který měl proniknout po předem naplánované trase pokud možno co nejmenším počtem „boxů“ německého obranného systému Himmelbett.) Ve městě byly určeny tři zaměřovací body, jejichž označení padákovými světlicemi a zápalnými pumami bylo úkolem strojů první vlny, kterou tvořily Wellingtony a Stirlingy z 3. a 1. skupiny (Group) RAF. Podle vyhodnocení (mj. radiová hlášení, poletová hlášení osádek, analýza fotografií „cílové oblasti“ pořízených při odhozu pum) na „primární cíl“, tedy na Kolín, pumy shodilo 868 letounů. Celková tonáž pum byla 1455 tn (anglická „tuna“ je 2240 liber — přibližně 1016 kg, Američany je označovaná jako „long ton“), tedy „našich“ přibližně 1478 tun, asi dvě třetiny z toho byly pumy zápalné.‡) Ztráty RAF činily 41 letounů (včetně jednoho, který krátce po vzletu nouzově přistál na moři): 29 Wellingtonů, 4 Manchestery, 3 Halifaxy, 2 Stirlingy, 1 Hampden, 1 Lancaster a 1 Whitley, tedy 3,92 % nasazených strojů. (Celkem bylo ten den letouny Bomber Command provedeno 1096 operačních vzletů při ztrátě 43 letounů, tj. 3,92 procenta.)

Následky útoku nebyly přehlédnutelné — podle poválečného vyhodnocení, včetně využití německých dokumentů, bylo 3330 budov zcela zničeno, 2090 těžce poškozeno a 7420 poškozeno lehce. Pětina z toho byly průmyslové či obchodu sloužící objekty. Třicet šest velkých místních firem po náletu zcela zastavilo produkci, u dalších 70 poklesla na úroveň 50-20 % výroby před náletem, v 222 pak bylo zaznamenáno snížení do 50 procent. Počet obětí je vyčíslen na 486 mrtvých a 5027 raněných.††) Podle úředních záznamů přišlo o střechu nad hlavou 45 132 lidí, odhady uváděly že město následně opustilo 135-150 tisíc obyvatel.

*) Název operace Millenium bývá někdy mylně vztahován na všechny tři „tisícové“ nálety RAF v květnu a červnu 1942, ale ve skutečnosti označoval pouze první z nich. Souhrnné kódové označení pro tyto operace znělo Arabian Nights.
†) Bomber Command v té době ještě nedisponovalo takovým počtem letounů, takže se uvažovalo o nasazení strojů i z Coastal Command a Training Command (předběžně se počítalo, na základě vyjádření C-in-C Coastal Command, kterým v té době byl Sir Philip Joubert de la Ferté, s 250 letouny ze squadron Pobřežního velitelství; Training Command přislíbilo nasazení 50 letounů, ovšem po kontrole výstroje a technického stavu letounů musel být tento počet radikálně snížen — Training Command se sice také náletu zúčastnilo, ovšem pouze čtyřmi stroji). K nasazení strojů Coastal Command ovšem z důvodu nesouhlasu Admirality nakonec nedošlo (Coastal Command sice formálně bylo součástí RAF — a jen na RAF bylo zajistit provoz, zásobování či doplňování osádek u Coastal Command —, ale operačně spadalo pod námořnictvo), takže Bomber Command muselo sehnat stroje jinde. Nakonec byly nasazeny prakticky všechny dosažitelné stroje z OTU (Operation Training Units; jednotky spadající pod Bomber Command, kde probíhala poslední fáze výcviku před nasazením k bojovým jednotkám). Pro ilustraci je možné uvést, že i když se původně počítalo že v posádkách letounů OTU budou jako velitelé pouze zkušení operační piloti (mnozí letci po odlétání operačního turnusu sloužili jako instruktoři), tak 49 z 257 strojů 91 (OTU) Group letělo pilotováno muži kteří ještě nedokončili operační výcvik v OTU.
1 Group — 156
3 Group — 222
4 Group — 147
5 Group — 153
91 (OTU) Group — 257
92 (OTU) Group — 108
Flying Training Command — 4
································
Celkem: 1047
Tedy operační jednotky 678 letounů a výcvikové jednotky 369 letounů.
‡) Celková tonáž svržených pum (1455 tn) byla do té doby rekordní, ale jak byly postupně z výzbroje Bomber Command dvoumotorové letouny vytlačovány čtyřmotorovými typy (Stirling, Halifax a Lancaster), začala výrazně růst hmotnost pum svržených na cíl. Kupříkladu v noci z 18. na 19. listopadu 1943 bylo při náletu na Berlín svrženo 1575 tn pum (z toho 50,29 % pum trhavých), přičemž při tomto náletu bylo nasazeno jen 444 bombardérů (440 Lancasterů a 4 dvoumotorová Mosquita). Při této operaci bylo ztraceno 9 Lancasterů, tedy 2,03 procenta nasazených letounů.
††) Jiné prameny udávají 469 mrtvých (včetně 58 vojáků, převážně z jednotek flaku).

Prameny:
[1] Algernon: „Tisícový“ nálet, operace „Millenium“, operace „Arabian Nights“, Fronta.cz, https://www.fronta.cz/dotaz/tisicovy-nalet-operace-millenium

Žádné komentáře: