čtvrtek 18. dubna 2019

Kalendárium, 18. duben 1945


Popis:První jednotkou US Army, která vstoupila na naše území, byly části roty K 3. praporu 358. pěšího pluku z 90. pěší divise, spolu s plukovní průzkumnou četou tohoto pluku. Stalo se tak v 09:55 hodin dne 18. dubna 1945, v ašském výběžku, nedaleko německé vesnice Prex a oficiálně prvním americkým vojákem na území Československa se stal 1st Lieutenant (nadporučík) Merril B. Ruddes, zpravodajský důstojník tohoto praporu. První americkou armádou osvobozenou obcí se stalo Trojmezí a později město Hranice. 90. divise byla v této době součástí XII. armádního sboru 3. armády generála George S. Pattona.

V následujících dnech vstoupily na naše území další jednotky tohoto sboru, zejména 2. a 42. jízdní eskadrony (Cavalry Squadron) jeho 2. jízdní skupiny (2nd Cavalry Group), které ve večerních hodinách 20. dubna osvobodily Aš, a 97. pěší divise, která mezi 25. a 26. dubnem osvobodila Cheb.

Jen pro doplnění...

Pomineme-li různé partyzánské (zpravodajsko-záškodnické) oddíly, které byly na naše území vysílány od počátku roku 1944, pak první regulérní sovětskou jednotkou na čs. území mohl být 1. gardový jezdecký sbor z 38. armády 1. ukrajinského frontu, který 12.9.1944 (dukelská operace začala 8.9.) pronikl hluboko do nepřátelské obrany a nepřátelským protiútokem byl o dva dny později odříznut. 14.-24.9.1944 pak bojoval v obklíčení než se probil zpět k 38. armádě, která zatím postoupila o cca 30 km směrem ke slovenskému území. Na mapách v některých publikacích bývá naznačeno, že sbor při svém výpadu překročil čs. hranice.

Prokazatelně první osvobozenou obcí ČSR byla slovenská vesnice Kalinov (severně od Medzilaborců), kam 21.9. 1944 vstoupily jednotky 128. střelecké divize (3. horského sboru) a 129. gardové střelecké divize (107. střeleckého sboru), obě z 1. gardové armády 4. ukrajinského frontu, přičemž prvenství náleží 325. horskému střeleckému pluku ze 129. gsd.

25. 9. 1944 se na letiště Tri Duby přesunuly první části 2. paradesantní brigády 1. čs. armádního sboru a 28.9. 1944 jednotky 17. gardového střeleckého sboru 4. UF osvobodily obec Jasiňa na Podkarpatské Rusi. 

Žádné komentáře: