pátek 8. března 2019

Kalendárium, 8. březen 1887


V úterý 8. března 1887 se ve Vranově u Plzně narodil významný geometr a matematik Rudolf Piska.

Narozen: 8. března 1887 ve Vranově (u Plzně)
Zemřel: 30. září 1943 v Brně

Josef Klíma absolvoval reálku v Praze-Karlíně, kam se Klímova matka odstěhovala s dětmi po otcově smrti. Po maturitě, v roce 1904, byl přijat ke studiu strojního inženýrství na české technice v Praze, kde v roce 1906 složil první státní zkoušky. Od následujícího školního roku pokračoval ve studiu matematiky a deskriptivní geometrie na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity. V roce 1908 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti a získal z obou předmětů aprobaci. Po ukončení studia působil osm let (1909-17) jako asistent u profesora B. Procházky na technice a poté přechází jako učitel na reálku v Praze-Vinohradech. Předtím však ještě v roce 1914 získal doktorát technických věd.
Během 20. let postupně několikrát mění své působiště, z reálky na Vinohradech přechází do Prahy-Vršovic a poté do Karlína. V roce 1924 se habilitoval pro deskriptivní a syntetickou geometrii na Českém vysokém učení technickém v Praze. Odsud se pak v roce 1927 stěhuje na Moravu, aby přijal místo mimořádného profesora na České vysoké škole technické v Brně, které se uvolnilo po odchodu M. Pelíška. V roce 1931 zde byl jmenován řádným profesorem deskriptivní geometrie.
Vědecké práce Josefa Klímy se týkaly několika oblastí. Především to byly práce o zborcených plochách, dále o soustavách kuželoseček a zobrazovacích metodách. Společně s F. Kadeřávkem a J. Kounovským napsal dvoudílnou učebnici deskriptivní geometrie.


Literatura:

1. Seifert, L.: Prof. Dr. techn. Josef Klíma. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. 71 (1946), str. D35-42.
2. Hrůza, B.: Josef Klíma. Události na VUT v Brně. (9) 1999, č. 5, str. 27.
3. Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kalendář českých matematiků. Matematika ve škole. 3 (1952-53).
4. Klapka, J.: Josef Klíma. XXI. výroční zpráva Moravskoslezské akademie věd přírodních, Brno 1949, str. 46-48.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma
https://web.math.muni.cz/biografie/

Žádné komentáře: