úterý 4. srpna 2020

Rytíři nebes, 311. československá peruť RAF

Srdečně vás zveme na zahájení výstavy
Rytíři nebes, 311. československá peruť RAF

1. října 2020 v 15 hodin Křížová chodba Nové radnice v Brně
Výstavu zahájí primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková a hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.
Hudební doprovod Pavel Fajt a bubeníci.
Pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové, hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka, ministra obrany ČR Lubomíra Metnara, starostky městské části Brno-Královo Pole Karin Karasové

1. října 2020 v 18 hodin Hvězdárna a planetárium Brno
Beseda s příslušníky 311. československé perutě RAF F/Sgt Jiřím Pavlem Kafkou, F/Sgt Tomášem Lomem a dalšími.
Moderuje Petr Brod.
Pořádají Jan a Sabina Kratochvilovi, ÚSTAV K2001, z. ú., ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno. Spolupořadatelem je statutární město Brno.


We kindly invite you to the opening of the exhibition 
Knights of the Heaven
No 311 Czechoslovak Squadron

October 1, 2020 at 3 pm Cloister of the New Town Hall in Brno
The exhibition will be opened by Mayor of the Statutory City of Brno Markéta Vaňková and Governor of the South Moravian Region Bohumil Šimek.
Music by Pavel Fajt and drummers.
Under the auspices of Mayor City of Brno Markéta Vaňková, President of the South Moravian Region Bohumil Šimek, Minister of Defense of the Czech Republic Lubomír Metnar, Mayor of Brno-Královo Pole Karin Karasová

October 1, 2020 at 6 pm Brno Observatory and Planetarium
Discussion with members of the 311th Czechoslovak RAF Squadron F/Sgt Jiří Pavel Kafka, F/Sgt Tomáš Lom and others.
Moderated by Petr Brod.
Organized by Jan and Sabina Kratochvil, ÚSTAV K2001, z.ú., in cooperation with Observatory and Planetarium Brno. Co-organizer is Statutory City of Brno.


Žádné komentáře: