pondělí 27. ledna 2020

Kalendárium, 27. leden 1945


Kdybychom za každou oběť holokaustu drželi jednu minutu ticha, mlčeli bychom jedenáct a půl let.

Mezinárodní den památky obětí holokaustu   27. ledna si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holokaustu (International Holocaust Remembrance Day). V tento den v roce 1945 byl okolo třetí hodiny odpoledne osvobozen vojáky 107. střelecké divize generálmajora V. J. Petrenka, spadající pod 60. armádu 1. ukrajinského frontu Rudé armády, největší německý vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). Byl prvním vyhlazovacím táborem, který se podařilo spojencům osvobodit (Vůbec prvním vyhlazovacím táborem v rukou spojenců byl Majdanek nedaleko Lublinu, ten však byl dubnu 1944 nedlouho před osvobozením Rudou armádou evakuován. I tak se stal prvním svědectvím německých bestialit.). Další pak byly koncentrační tábor Buchenwald (11. dubna), Dachau (29. dubna), Ravensbrück (30. dubna) a Terezín (8. května).

   I vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau měl být zničen a všechny stopy měly být zahlazeny. Ovšem kvůli rychlému postupu Rudé armády k tomu nedošlo. Osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora přineslo nezvratný důkaz o zvěrstvech páchaných na židovském obyvatelstvu.

   Během druhé světové války zemřelo nejen v koncentračních táborech kolem šesti miliónů Židů, kteří padli za oběť nacistickému „konečnému řešení židovské otázky“ a dalších přibližně jedenáct milionů obětí (Slovanů - především Poláků a občanů Sovětského svazu, Romů, tělesně či mentálně postižených, homosexuálů, ...).

   Tento den byl 1. listopadu 2005 na 42. plenárním zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů schválen jako připomínka utrpení lidí, kteří prošli koncentračními tábory.


Žádné komentáře: