pátek 10. ledna 2020

Kalendárium, 10. leden 1943   V neděli 10. ledna 1943 zahájila sovětská vojska Donského frontu, pod velením generálplukovníka Konstantina Konstantinoviče Rokossovského, u Stalingradu strategickou vojenskou operaci „Prsten“ (Операция «Кольцо») ― finální ofenzívu proti obklíčeným německým jednotkám. 

   Dne 8. ledna poslali Nikolaj Nikolajevič Voronov a Konstantin Konstantinovič Rokossovskij Paulusovi výzvu ke kapitulaci, v níž slibovali lékařskou pomoc a potraviny. Paulus kapitulaci nepřijal. Proto sovětské velení dalo následující den němcům ultimátum a 10. ledna zahájila operaci Prsten, kdy svými postupnými útoky stále více svírala smyčku kolem Stalingradu, německá vojska postupně zatlačila na východ až do stalingradských ruin.   Během operace Prsten bylo zajato 2500 důstojníků a 24 generálů 6. armády. Celkově bylo zajato více jak 91 000 vojáků a důstojníků Wehrmachtu. V důsledku operace kapitulovalo 20 německých divizí (14., 16. a 24. tankové, 3., 29. a 60. motorizované pěchoty, 100. Jäger, 44., 71., 76., 79., 94., 113., 295., 297., 305., 371., 376., 384., 389. pěší) a dvě rumunské divize (1. jízdní a 20. pěší).


Prameny:
[1] Исаев А. В. Сталинград. За Волгой для нас земли нет. — М.: Эксмо, Яуза, 2008. — 448 с. — (Война и мы). — 10 000 экз. — ISBN 978-5-699-26236-6.
[2] https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталинградская_битва
[3] https://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_«Кольцо»_(1943)
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Stalingrad
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Koltso

Žádné komentáře: