pátek 20. prosince 2019

Kalendárium, 20. prosinec 1917


Ve čtvrtek 20. prosince 1917 vznikla Čeka - Всероссийская черезвычайная комиссия по борьбе с контрaреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР / Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí a sabotáží při Radě lidových komisařů RSFSR

Jednalo se o první ze série tajných policií v Sovětském Rusku. Byla založena Felixem Dzeržinskim na Leninův popud 20. prosince 1917. V roce 1922 byla přetvořena v OGPU a následně v roce 1934 v NKVD. Její pětiletá existence stála život odhadem 200 až 500 tisíc lidí.


Žádné komentáře: