úterý 25. června 2019

Kalendárium, 25. červen 1846


Ve čtvrtek 25. června 1846 se v Pardubicích narodil významný geometr a matematik Vincenc Jerolímek.

Narozen: 25. června 1846 v Pardubicích 
Zemřel: 14. prosince 1921 v Praze

Vincenc Jarolímek se narodil v Pardubicích, kde byl jeho otec Vincenc Jarolímek učitelem na hlavní škole a později na reálce. Nižší reálkou prošel v Pardubicích a poté pokračoval ve studiu na vyšší reálce v Kutné Hoře a v Písku. V roce 1863 se stal posluchačem na pražské technice, kde studoval strojnictví. Pod vlivem svého profesora Gustava Schmida opustil nakrátko matematiku a věnoval se strojnictví. V roce 1867 nastoupil  jako praktikant do Ringhofferovy strojnické továrny na Smíchově. Láska k matematice a náklonnost k učitelskému povolání však už o rok později převládly a Vincenc Jarolímek přijal místo asistenta deskriptivní geometrie na reálce v Písku. V roce 1869 se tam stává suplentem a čtyři roky nato skutečným profesorem. Rok 1891 znamenal pro Jarolímka jmenování na místo ředitele na reálce v Hradci Králové, odkud v roce 1893 přešel na reálku v Karlíně a v roce 1895 na reálku v Praze na Ječné ulici. V roce 1904 byl povolán na Moravu, aby se stal po J. Slavíkovi zemským školním inspektorem. Současně pak od roku 1905 působil na České vysoké škole technické v Brně, kde se habilitoval pro syntetickou geometrii. V roce 1907 vyvstala na pražské technice potřeba nové stolice pro deskriptivní geometrii. Vincenc Jarolímek byl jmenován řádným profesorem a jeho působiště se přesunulo z Moravy do Čech, kde ostatně daný předmět od roku 1906 suploval. Zde setrval až do roku 1915, kdy odešel do penze.

Z mnoha spolků v nichž se Vincenc Jarolímek aktivně angažoval lze jmenovat následující: dopisující člen České akademie, člen Jednoty českých matematiků a fyziků nebo mimořádný člen Královské české společnosti nauk.

Vincenc Jarolímek je autorem učebnic Deskriptivní geometrie pro vyšší školy reálné (1875) a dále učebnic geometrie pro různé třídy reálných škol. Společně s B. Procházkou  vydal v roce 1909 učebnici Deskriptivní geometrie pro vysoké školy technické. Nákladem České matice technické vyšly rovněž čtyři svazky spisu Základové geometrie polohy v rovině a v prostoru. 


Literatura:
1. Sobotka, J.: Vincenc Jarolímek. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. 45 (1916), str. 439-449.
2. Sobotka, J.: Posmrtná vzpomínka na Vincence Jarolímka. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. 51 (1922), str. 67-68.
3. Kounovský, J.: Stoleté jubileum tří vynikajících geometrů českého vysokého učení technického v Praze. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. 71 (1946), str. D52-57.
4. Folta, J: Přínos Vincence Jarolímka pro vyučování geometrie na českých středních školách. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 4 (1959), str. 618-627.
5. Folta, J.: Historická poznámka k učebnicím deskriptivní geometrie Vincence Jarolímka. Matematika ve škole. 8 (1958), str. 165-172.
6. Ottův slovník naučný, sv. XIII, str. 87-88 a sv. XXVIII, str. 696-697. 


Autor: Jaroslav Folta, Andrea Lukášová, Pavel Šišma 

Žádné komentáře: