pátek 25. ledna 2019

Kalendárium, 25. leden 1736

V neděli 25. ledna 1736 se v Turíně narodil Joseph-Louis Lagrange, comte de l'Empire, spolu s Leonardem Eulerem byl jedním z největších matematiků 18. století.


Giuseppe Luigi Lagrange se narodil v Turíně, kde již tři generace žila jeho rodina. Joseph studoval savojskou vojenskou školu a jako nejstarší z dětí se o sebe musel brzy postarat. Vědeckou činnost zahájil v 17 letech objevem, který později našel už zveřejněný v korespondenci Gottfrieda Leibnize a Jacoba I. Bernoulliho. Díky svému matematickému nadání byl již v devatenácti letech profesorem na turínské Accademia delle Scienze. V roce 1755 poslal Leonhardu Eulerovi do Berlína pojednání o své metodě integrace a hledání extrémů. Euler jeho práce zařadil mezi základní díla variačního počtu a už v roce 1756 dosáhl toho, že byl Lagrange zvolen zahraničním členem berlínské Akademie.

V roce 1766 strávil půl roku v Paříži, kde se seznámil s Jeanem d´Alembertem a Alexisem Clairautem. Na pozvání Friedricha II. a na doporučení d´Alemberta a Leonharda Eulera odešel ve stejný rok jako ředitel matematické sekce do Berlína. V letech 1770 – 1771 vydal Réflexions sur la résolution des equations (Úvahy o řešení rovnic), kde rozpracoval řešení rovnic vyšších řádů. V roce 1786 odešel do Paříže, kde v roce 1788 vyšla jeho nejdůležitější práce Analytická mechanika. Kniha obsahovala práci, kterou Lagrange začal rozmýšlet už v Turíně a dokončil v Berlíně. V této práci navázal na dílo svých učitelů d´Alemberta a Eulera. Mimo jiné se zabýval i nebeskou mechanikou, rozpracoval techniku výpočtů prvků drah planet a komet na základě tří pozorování, a úlohu tří těles. Během francouzské revoluce pomáhal při reformě měr a vah. Mohl tu zůstat jen na zvláštní povolení, ostatní cizinci byli vyhoštěni. V roce 1795 profesoroval na Ecole Normale, 1797 na Ecole Polytechnique.

Za práci o libraci Měsíce získal Lagrange v roce 1764 cenu pařížské Académie des Sciences a pak ještě několikrát za témata z nebeské mechaniky. Zabýval se i jinými otázkami, např. z akustiky (šíření zvuku, chvění strun), teorie determinantů a matic, teorie pravděpodobnosti, aritmetiky, algebry, ale především matematické analýzy a mechaniky. Za vlády Napoleona I. Bonaparta dostal mnoho řádů, titul hraběte a další pocty. Je pochován v pařížském Panthéonu.
Použité zdroje

[1] GINDIKIN, S. Joseph Louis Lagrange (1736 – 1813). Pokroky matematiky fyziky & astronomie, roč. 31/1986, č. 6, s. 297–313. CS–ISSN 0032–2423.
[2] Encyklopedická edice, listy, matematici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1221/lagrange

Žádné komentáře: