čtvrtek 27. prosince 2018

Kalendárium, 27. prosinec 1943


V pondělí 27. prosince 1943 vybojovala československá 311. bombardovací squadrona svůj zřejmě největší úspěch. Čechoslováci se totiž účastnili rozsáhlé operace proti německým lodím, které se po plavbě z Japonska pokoušely prorazit spojeneckou námořní blokádu. Z japonského přístavu Kobe vyplula 4. října 1943 loď Alsterufer (2729 BRT). Nejcennějším nákladem bylo 344 tun wolframitu, tedy wolframové rudy, která měla pokrýt přibližně roční potřebu říškého válečného hospodářství.
Německou loď odhalil v 9.40 dne 27. prosince britský hlídkový letoun Short Sunderland Mk.III, EJ137 (T), od 201 squadrony, pilotovaný F/Lt Lesliem H. Baveystockem. Když toto kapitán německé lodi A. Piatek zaznamenal, porušil radiový klid pro zavolání pomoci proti nepříteli. Jelikož si Německo cenného nákladu velmi vážilo, poslalo lodi na pomoc leteckou podporu a válečné námořnictvo. V dalších hodinách na loď zaútočily dva letouny stejného typu, jeden od 422. squadrony RCAF a jeden opět od 201. squadrony.
Pak přišli a řadu Čechoslováci. Liberator GR Mk.V, BZ796, s trupovým písmenem H pilotovaný P/O Oldřichem Doležalem (druhý pilot Sgt Robert Procházka, navigátor F/O Zdeněk Hanuš, radiotelegrafista F/Sgt Marcel Ludikar, radarový operátor F/Sgt Jindřich Heinz Lothhar Hahn, horní střelec F/Sgt Ivan Otto Schwarz, zadní střelec Sgt František Veitl a boční střelec W/O Josef Kosek) zaznamenal v 15.35 radarový kontakt s cílem. Nedlouho poté, v 16.07, československý Liberator zaútočil. Loď se bránila protiletadlovou palbou, ale byla zasažena do zádě pěti z osmi vypálených raket SAP 60 a především dvěma pumami — 500 lb MC a 250 lb GP. 
Krátce po útoku byla celá loď v plamenech a její posádka nastoupila do záchranných člunů. Loď Alsterufer se potopila následující den odpoledne i se svým vzácným nákladem wolframu.

[1] Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, Válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940-1945, 4. část - 1943, Svět křídel 2002
[2] Rajlich, Jiří: Potopení německé lodi Alsterufer, 1. část, in Historie a plastikové modelářství, No. 04, 2004.
[3] Rajlich, Jiří: Potopení německé lodi Alsterufer, 2. část, in Historie a plastikové modelářství, No. 05, 2004.
[4] Rajlich, Jiří: Případ Alsterufer, Historie a vojenství, No. 01, 2002. 

Československá osádka Liberatoru GR.Mk.V BZ796 (H), která potopila německou ozbrojenou obchodní loď Alsterufer.

Jeden z liberatorů 311. československé bombardovací perutě RAF.

Loď Alsterufer vyfotografovaná posádkou vítězného liberatoru po útoku.

Detail hořícího Alsteruferu. Na snímku je vidět spouštění záchranných člunů německou posádkou.

Hořící a opuštěný Alsterufer.


Liberator GR Mk.V, BZ796, P/O Oldřich Doležal, No. 311 Squadron, Beaulieu, Great Britain, December 1943.

Žádné komentáře: