úterý 18. září 2018

Kalendárium, 18. září 1944

Nálet 1. slp na letiště Piešťany

Českoslovenští piloti, kteří teprve předchozího dne přibyli na povstalecké území, provedli v pondělí 18. září 1944 překvapivý nálet na německé letiště v Piešťanech. 
Prvořadým úkolem pluku bylo ovládnout vzdušný prostor a znemožnit útoky Luftwaffe na povstalecké správní centrum v Banské Bystrici, leteckou základnu Tri Duby a na vlastní vojska na frontě. Proto okamžitě po příletu velitel škpt. Fajtl připravil plán na bleskový přepad Piešťan, jednoho ze dvou klíčových letišť, odkud operovala Luftwaffe proti jednotkám 1. československé armády na Slovensku.
Útok provedl osmičlenný roj ve složení npor. Stehlík, rtm. Dobrovodský, ppor. Šrom, ppor. Hlučka, ppor. Vendl, ppor. Skopal (všichni z 1. perutě) a z 2. perutě dvojice ppor. Valoušek a ppor. Mráz. Piloti na letounech nemohli mít zavěšeny bomby, které se stále nacházely na letišti Tri Duby, odkud byly přepravovány na Zolnou. Z toho důvodu měli útočit jen palubními kanóny a podle síly nepřátelské obrany útoky opakovat a zničit co nejvíce letadel.
Útok byl proveden s neobyčejným úspěchem. Po návratu bylo z dvaadvaceti letounů (Bf 109, Fw 189, Ju 87, Fw 190 a Ju 88) přistižených na ploše pilotům přiznáno deset jako zničených a deset jako zničených pravděpodobně nebo jako poškozených. Večerní hlášení Německého generála na Slovensku však hovoří o tom, že bylo zničeno pouze šest strojů. Nicméně i německé záznamy se liší. Německý okupační velitel na Slovensku v poválečné výpovědi uváděl osm až devět zničených. Poválečná zpráva z místa útoku hovořila o šestnácti až sedmnácti zničených či poškozených strojích. Četnická stanice v Piešťanech ztráty blíže specifikuje na čtyři letouny zničené, dva těžce a jeden lehce poškozený. I přes různá čísla šlo o největší úspěch čs. stíhačů při útocích na nepřátelská letiště za celou válku. 

Prameny:
[1] Vodičková, Kristýna: Životní osudy Stanislava Hlučky (stíhacího pilota na západní a východní frontě 2. světové války), Diplomová práce, Katedra historie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2015.
[2] Vodičková, Kristýna: Stanislav Hlučka, Stíhací pilot z Blažovic, vydala Obec Blažovice, 2016. 

[3] Rajlich, Jiří: Nálet na Piešťany 18. září 1944, in Hobby historie, No. 27, červenec - srpen 2014. 
[4] Rajlich, Jiří - Režná, Jitka: Generál Fajtl, slovem historika, rodiny a objektivem fotografů, Svět křídel, Cheb 2012.
Edit: Wed 18 Sep 2019 09:33:35 PM CEST

Žádné komentáře: