sobota 13. července 2019

Kalendárium, 13. červenec 1941


   V neděli 13. července 1941 během bojů v oblasti města Bělci v Moldávii se vydal na dodávku munice svojí rotě u obce Pesec v Chmelnické oblasti člen jezdecké roty 389. střeleckého pluku, 176. střelecké divize 9. armády Jižního frontu rudoarmějec Dmitrij Romanovič Ovčarenko (Дмитрий Романович Овчаренко). Byl však znenadání přepaden padesáti člennou skupinou vojáků a několika důstojníků. Nepříteli se podařilo Ovčarenkovi zabavit jeho pušku. Nicméně Ovčarenko zachoval chladnou hlavu a vytrhl sekeru, která byla v jeho voze a tou usekl hlavu důstojníkovi, který se ho pokoušel vyslechnout. Pohotově se zmocnil tří granátů, které vhodil mezi překvapené německé vojáky a 21 z nich výbuchy zabil. Ostatní se v panice dali na útěk. Ovčarenko se vrhl za dalším důstojníkem, kterého dohnal v zahrádkové oblasti městečka Pesec a také mu sekerou usekl hlavu. Třetímu důstojníkovi se podařilo uniknout. Poté u zabitých důstojníků posbíral všechny důležité dokumenty, průkazy, mapy, zápisy, které pak předal velitelství pluku a svou zásilku úspěšné dovezl na svou rotu.


   Příkazem Nejvyššího sovětu Sovětského svazu z 9. listopadu 1941 byl Dmitriji Ovčarenkovi za „příkladné plnění úkolů velení na frontě v boji proti nacistickým vetřelcům a projevenou odvahu a hrdinství“ vyznamenán Zlatou hvězdou Hrdiny Sovětského svazu a řádem Lenina.

   Poté byl Dmitrij Ovčarenko jmenován do funkce kulometčíka a dál plnil své povinnosti. V bojích při osvobozování Maďarska byl v oblasti Šeregejec kulometčík 3. tankové brigády D. Ovčarenko těžce raněn. Byl odvezen do nemocnice, kde 28. ledna 1945 svým zraněním podlehl.
Žádné komentáře: